Landelijk beheer

“De klassieke rentmeester met moderne toets”, zo is het kantoor van Witte Rentmeesters en Makelaars het beste te omschrijven. Gebouwd op historie, met besef en kennis van het verleden, kijken wij vooruit naar de toekomst. Om uw bezit ook voor toekomstige generaties te behouden. Fris en modern, betrouwbaar en gedegen.

Landgoederenbeheer

Diverse particuliere landgoedeigenaren maken gebruik van onze diensten bij het beheer van hun landgoederen. Het team van Witte Rentmeesters en Makelaars beschikt over de uitgebreide deskundigheid en ervaring om met u het landgoed op een zo adequaat mogelijke wijze te beheren. En daarin bepaalt u welke dienstverlening u af wilt nemen, van specifieke beheerszaken tot het totale beheer.

Al ruim twee decennia behoort het beheer en de exploitatie van landbouwgrond, bos, natuurterreinen en gebouwen en de daar aan gerelateerde financiële administratie tot onze activiteit. Ook zaken als pacht- en erfpachtkwesties, jachtverhuur, subsidies en het onderhouden van contacten met de beleidsmatige omgeving, huurders en pachters kunnen wij voor u verzorgen.

Naar mobiele navigatie