Natuurschoonwet 1928

Waardevol natuurschoon vraagt om extra bescherming. In 1928 had men in Nederland al een duidelijke visie over het behoud van natuur- en landschapsschoon. Middels de in dat jaar in werking getreden Natuurschoonwet 1928 (ook bekend als Natuurschoonwet of afgekort NSW) moest voorkomen worden dat landgoederen na het overlijden van één of meer eigenaren door versnippering uit elkaar zouden vallen, waardoor de natuur- en landschapswaarden zouden verdwijnen. Vóór 1928 moesten eigenaren veelal delen van het landgoed verkopen om de successierechten te kunnen betalen. De Natuurschoonwet kon dit voorkomen. Als beloning voor het in stand houden van het landgoed ontving de eigenaar verscheidene fiscale voordelen.

Na de herziening van de Natuurschoonwet in het begin van de jaren negentig is deze wet een stuk aantrekkelijker geworden en zijn de fiscale tegemoetkomingen ten aanzien van onder andere het successierecht en schenkingsrecht vergroot. Ook voor de vermogensrendementsheffing is er voor onbebouwd Natuurschoonwet bezit een vrijstelling. Wel is er vermogensrendementsheffing verschuldigd over de opstallen.

U komt voor rangschikking van uw onroerende goederen onder de Natuurschoonwet 1928 in aanmerking indien uw bezit voldoet aan de volgende criteria:

  • Minimaal 5 hectare aaneengesloten eigendom;

  • 30% bos en/of natuurterrein;

  • Woonhuis van voor 1950 of karakteristiek woonhuis van na 1950;

  • Mogelijkheid tot deels omzomen van uw eigendomsgrenzen en/of landbouwgronden met opgaande beplanting.

In sommige andere gevallen is het ook mogelijk om uw onroerende zaken te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Voor specifieke informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met één van onze rentmeesters.

Case over Natuurschoonwet 1928

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u meer over de complexe materie van de Natuurschoonwet 1928. Voor onze rentmeesters op kantoor de orde van de dag. Dagelijks hebben zij te maken met Natuurschoonwet landgoederen. In deze case leest u het verhaal achter de Natuurschoonwet in de praktijk. 

lees de case


Voor onze opdrachtgevers stellen wij de aanvragen voor rangschikking onder de Natuurschoonwet op, wij stellen specifieke beplantingsplannen op, overleggen wij met de diverse ministeries en geven adviezen aan eigenaren over de fiscale mogelijkheden en het oprichten van Natuurschoonwet landgoed B.V.’s. Wij worden ook regelmatig gevraagd voor een actieve begeleiding van onder andere de verkoop van NSW-bezit en de opzet van de koopakte en boeteclausules ten aanzien van de Natuurschoonwet verplichtingen.

Fiscale voordelen Natuurschoonwet 1928

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Dat betekent dat uw landgoed ook voor de Belastingdienst als landgoed gaat gelden. Met een aantal fiscale faciliteiten als gevolg. U bent dan wel verplicht uw landgoed in stand en onder bepaalde omstandigheden in bezit te houden. Extra fiscale tegemoetkomingen worden verleend als u uw landgoed openstelt voor het publiek. Als uw landgoed volgens de Natuurschoonwet (NSW) is gerangschikt als NSW-landgoed, kunt u gebruikmaken van bijzondere regelingen voor:

  • onroerende zaak belasting;

  • erfbelasting; 

  • schenkbelasting;

  • overdrachtsbelasting;

  • inkomstenbelasting;

  • vennootschapsbelasting.

Familieoverdracht en de Natuurschoonwet 1928

Bij vererving of schenking moet er vaak stevig afgerekend worden met de fiscus. Dat is jammer van uw zuur verdiende geld als dat niet nodig is. U wilt toch ook graag uw bezit fiscaal vriendelijk overdragen aan uw kinderen? Of zo min mogelijk overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een landgoed? Of zo min mogelijk kapitaalbelasting betalen over uw vermogen? Dat kan als u vastgoed onder de Natuurschoonwet 1928 rangschikt.  Landgoederen werden vroeger bij vererving vaak kleiner omdat door de erfgenamen een gedeelte van het bezit verkocht moest worden om de successie belasting te kunnen betalen. Sinds de Natuurschoonwet 1928 is daar verandering in gekomen.

NSW B.V.

Een landgoed bezitten lijkt een droom voor eenieder, maar zodra er zakelijke afspraken gemaakt moeten worden in familieverband is er wel een gedegen structuur vereist. Een opzet van een NSW B.V. kan hierbij handig zijn omdat er dan volgens vooraf afgesproken regels wordt bestuurd en beheerd ondanks het feit dat het gedeeltelijke eigendom bij het individu blijft.

Natuurschoonwet 1928
Natuurschoonwet 1928
Natuurschoonwet 1928

Herrangschikking NSW

Krijgt of koopt u een landgoed dat al onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) is gerangschikt? En wilt u de NSW-rangschikking van het hele landgoed op uw naam voortzetten? Vraag onze specialisten om hulp. Zij hebben dit dagelijks aan de hand en verzorgen het papierwerk graag voor u. Het is van belang dat  het verzoek binnen 6 maanden nadat het landgoed in uw bezit kwam in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan ook wanneer er percelen worden toegevoegd aan het landgoed of andere wijzigingen gewenst zijn.

Aanleunrangschikking NSW

Aanleunrangschikking voor een landgoed groter dan 1 hectare, maar kleiner dan 5 hectare. Samen vormen zij met een al gerangschikt landgoed een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare. Er moet wel een nauwe historische band tussen beide landgoederen bestaan. Dit moet via documenten kunnen worden aangetoond.

Meer informatie over Natuurschoonwet 1928

Heeft u een specifiek vraagstuk over de Natuurschoonwet 1928? Onze rentmeesters staan u graag te woord.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Heeft u een (her)rangschikking of een aanleunbeschikking nodig, maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen uw graag.
Vraag een vrijblijvende offerte aan