Pacht en erfpacht

Bij pacht en erfpacht gaat het om wederzijdse rechten en verplichtingen van eigenaar en gebruiker. Beide partijen verdienen hierbij de juiste juridische aandacht. Al ruim 25 jaar verzorgen wij voor vele particulieren en landgoedeigenaren het pachtbeheer van de landbouwgrond, waaronder het opstellen en versturen van pachtcontracten, het versturen van de nota's en de inning van de pacht. Of het gaat om vraagstukken over de Pachtwet of het opstellen van een pachtcontract, de rentmeesters van Witte Rentmeester en Makelaars hebben het antwoord op uw vraag. Wij kunnen u terzijde staan tijdens gesprekken met (erf)pachters en huurders. 

Ook kunt u bij ons kantoor terecht wanneer u gronden in erfpacht wilt uitgeven of in erfpacht wilt nemen. Het is hierbij natuurlijk van belang dat er goed wordt nagedacht over de contractinhoud, de waarde van het erfpachtrecht, indexeringsmethodieken en de te betalen canon. Door onze jarenlange ervaring kennen we de juiste partners op het gebied van financiering van erfpacht en de notariële vastlegging hiervan.

Erfpacht

Op het gebied van erfpacht beperken wij ons uitsluitend tot het landelijk gebied. Heeft u gronden die u in erfpacht wilt uitgeven of wilt u zelf een object in erfpacht nemen, wij staan u graag terzijde. Erfpacht kent de nodige haken en ogen. Naast de wederzijdse afspraken worden ook de voorwaarden in het erfpachtcontract vastgelegd. Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over het gebruik van de grond en de gebouwen, hoe worden deze beheerd en welke vergoeding moet erfpachter hiervoor betalen. Onze specialisten staan ook in nauw contact met de juiste partners als het gaat om de financiering van erfpacht dan wel de notariële vastlegging hiervan.

Case erfpacht(procedure)

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u hoe wij omgaan met de complexe materie en u kunnen bijstaan in het beheer van erfpachtobjecten.   

lees de case
Pacht en erfpacht
Pacht en erfpacht
Pacht en erfpacht

Pacht

De Pachtwet is voor velen een ingewikkelde wet. Het agrarisch in gebruik geven van grond onder welke vorm dan ook, valt onder het dwingend recht dat is bepaald in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Door de juiste pachtvorm te kiezen kunt u als grondeigenaar weer zelf over de grond beschikken wanneer u dat wilt. De belangen voor verpachter en pachter zijn vaak zeer groot, niet alleen in praktisch opzicht, maar ook in financiële zin. Gezien de grote belangen treden er nogal eens conflicten op tussen partijen. Een extern advies of hulp bij het vinden van de juiste oplossingen kan dan goede uitkomst bieden. Tevens kunnen wij na goedkeuring van beide partijen de contracten opstellen zodat alles conform de wetgeving kan worden vastgelegd en daar waar nodig kan worden geregistreerd bij de Grondkamer van het desbetreffende gebied.

Case pacht(procedure)

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u hoe wij omgaan met de complexe materie en u kunnen bijstaan in het beheer van pachtzaken.     

lees de case


Flora- en faunabeheer

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt de wetten: Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en Faunawet. Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. De nieuwe Wet natuurbescherming regelt niet alleen de ‘ruimtelijke ingrepen’, maar ook de andere onderwerpen zoals overig bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, jacht en beheer en schadebestrijding.

Meer informatie over pacht of erfpacht

Heeft u een specifiek vraagstuk over pacht of erfpacht? Onze rentmeesters staan u graag te woord.


Vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u gronden in erfpacht uitgeven of bent u bezig met de aankoop van een erfpachtobject. Wij taxeren deze graag voor u. Met meer dan 25 jaar ervaring is de taxatie voor ons een fluitje van een cent.
Vraag vrijblijvend een offerte aan