Bosexploitatie

Als boseigenaar wilt u uw bosbezit koesteren en versterken. Dit vereist kennis van hydrologie, ecologie, landschapsgeschiedenis, rente rekenen en overheidsbeleid. Investeringen die nu worden gedaan, bepalen het bosbeeld voor een volgende een generatie. Adequaat zorgdragen voor onze bossen vraagt daarom om deskundigheid, maatwerk en een robuuste langetermijnvisie.

Case over bosbeheer

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u meer over het bosbeheer. In Arnhem ontzorgen wij de eigenaren van de bossen van De Bredenberg. De hoge recreatiedruk vanuit de aangrenzende woonkernen vraagt hier om extra aandacht voor adequate voorlichting en onderhoud. 

lees de case


Witte Rentmeesters en Makelaars kan u ondersteunen in de exploitatie van uw bosopstanden. Ons team van rentmeesters bezit een solide achtergrond in het bosbeheer, zowel vanuit hun opleiding als vanuit hun meerjarige werkervaring. Ons kantoor kent bovendien een langjarige samenwerking met externe deskundigen en gecertificeerde terreinbeheerders. Ook beschikken wij over een breed regionaal netwerk van uitvoerende aannemers, die uw bospercelen vakkundig onderhouden. Wij zijn breed inzetbaar, zowel voor kortlopende adviesopdrachten als voor langjarig (landgoederen)beheer. 

Wij adviseren u in het juridische kader van de Wet Natuurbescherming. Wij streven naar de realisatie van een positief exploitatiesaldo. Wij verzorgen uw contractadministratie en boekhouding. U bepaalt de aard en intensiteit van onze rol.

Bosexploitatie
Bosexploitatie
Bosexploitatie

Ons team van rentmeesters vormt de schakel tussen principaal, overheid, uitvoerder, en houtinkoper. Ons werk is gericht om u te ontzorgen en ons landschap te beschermen.

Bosbeheerplan

In goed overleg vertalen wij uw visie en wensen naar een concreet bosbeheerplan. Wij zetten in op een langjarig stabiel en positief exploitatiesaldo, waarbij houtproductie, natuurbehoud en natuurbeleving centraal staan. Onze uitvoeringsplannen zijn toekomstgericht, praktijkgericht en genesteld in de ontstaansgeschiedenis van het landschap.

Subsidies

Ons kantoor verzorgt subsidieaanvragen in het kader van de SNL-, SKNL- en ANLb-regelingen. Zo ondersteunen wij u in subsidiabel (agrarisch) natuurbeheer en functieverandering. Wij toetsen of uw eigendommen in aanmerking komen voor vergoedingen, regelen de administratieve procedures met overheden en verbinden u met gecertificeerde beheercollectieven.

Meer informatie over bosexploitatie

Heeft u een specifiek vraagstuk over bosexploitatie? Onze rentmeesters staan u graag te woord.

Maak een vrijblijvende afspraak

Een bosperceel exploiteren kan niet zomaar. Wij hebben de kennis en kunde in huis om u te helpen bij dergelijke zaken.
Plan een vrijblijvende afspraak in