Onteigening

Vele honderden hectares landbouwgrond voor industrie en woningbouw hebben wij de afgelopen decennia voor onze relaties verkocht. De bemiddeling, in combinatie met deskundig advies, staat daarbij centraal.

Met name in de regio IJsselvallei, Veluwe, Arnhem-Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek zijn wij sterk vertegenwoordigd bij opdrachten die te maken hebben met de verkoop van landbouwgronden, boerderijen en woningen welke dienen te wijken voor woningbouw, industrie, natuurontwikkeling en infrastructurele werken.

Juridische aspecten

We brengen de juridische achtergronden in beeld en voeren de onderhandelingen met overheid en projectontwikkelaars. Tevens stellen wij planschadetaxaties op en helpen wij bij agrarische bedrijfsverplaatsingen. Begeleiding bij gerechtelijke procedures met het oog op onteigening behoort eveneens tot het werkgebied. Vele agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren hebben al gebruik gemaakt van onze diensten op het gebied van onteigening. Witte Rentmeesters en Makelaars kan bogen op een grote expertise op dit terrein.  

Case over onteigeningsprocedures

Benieuwd naar onze succesvolle aanpak? Bekijk dan snel onze case. Hier leest u hoe een onteigening in de praktijk gaat en waar u rekening mee moet houden.

lees de case


Onteigeningstaxatie

In een onteigeningstaxatie komen eerst aan de orde de werkelijke waarde van hetgeen onteigend wordt en de waardevermindering van de goederen die buiten de onteigening blijven. Voor de schadeloosstelling komt daarna de beoordeling of de getroffen partij dat door de onteigening wordt getroffen geliquideerd (bijvoorbeeld: bedrijfsbeëindiging) dan wel gereconstrueerd (bijvoorbeeld: vervangend bedrijf) dient te worden. De keuze kan grote financiële gevolgen hebben. Hierna wordt besproken welke factoren deze keuze bepalen.  

Onteigening
Onteigening
Onteigening

Meer informatie over onteigening

Heeft u een specifiek vraagstuk over onteigeningen? Onze rentmeesters staan u graag te woord.


Neem vrijblijvend contact op

Wij staan u graag met raad en daad bij in deze situatie. Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Een persoonlijk gesprek biedt tenslotte nieuwe inzichten. We ontvangen u graag op ons kantoor of komen bij u thuis. Wij nemen de zorg graag uit handen.
Neem vrijblijvend contact op