Onteigening

De rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars worden regelmatig gevraagd om te adviseren bij bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven en andere eigendommen die de overheid wenst te verwerven om woningbouw te realiseren, industrieterreinen aan te kunnen leggen of ruimte te kunnen creëren voor een rivier en voor de verwerving van gronden infrastructurele werken. Soms kan het komen tot een dreigende onteigening en worden de rentmeesters van ons kantoor ingeschakeld als adviseur.

Wanneer de overheid uw gronden en/of gebouwen aanwijst om voor andere (woon)doeleinden te ontwikkelen heeft u er belang bij dat u zo’n hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt en u elders een vervangend bedrijf kunt terug kopen al dan niet in combinatie met nieuwbouw.

Dit vraagt om een gedegen aanpak, u heeft niet alleen recht op vermogensschade maar ook op herfinancieringskosten en bijkomende kosten waaronder de aankoopkosten van het vervangende bedrijf en deskundigenkosten.

De rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars hebben al vele agrariërs en particulieren terzijde gestaan bij de onderhandelingen met de diverse overheden, niet alleen wordt er een taxatie uitgevoerd maar wordt ook samen met u een strategisch plan uitgewerkt.

Bij de aanleg van de Betuwe-route hebben wij vele tientallen eigenaren succesvol terzijde mogen staan bij de onderhandelingen met de overheid. Nu zijn wij volop betrokken bij de schadeonderhandelingen en mogelijke onteigeningen in het kader van de doortrekking van de A15 tussen Bemmel en de A12 bij Duiven, dijkverleggingsprojecten en uitkoop in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Indien het tot een zogenaamde minnelijke onteigening uitmondt, wordt in goed overleg met partijen de schade bepaald en betaald. Mocht het toch tot een onteigening komen, dan kunnen wij u met de administratieve en gerechtelijke procedure bijstaan, inclusief pleidooien bij de rechtbank om te komen tot een u toekomende volledige schadevergoeding. 


Neem direct contact op

Wij staan u graag met raad en daad bij in deze situatie. Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Een persoonlijk gesprek biedt tenslotte nieuwe inzichten. We ontvangen u graag op ons kantoor of komen bij u thuis. Wij nemen de zorg graag uit handen.
Neem direct contact op