Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van Witte Rentmeesters en Makelaars. U kunt ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 0314-38 21 21 en middels het algemene e-mailadres: info@witterentmeestersenmakelaars.nl

Ing. Pieter Witte RMT

Directeur/Rentmeester/Register Makelaar Taxateur

Pieter Witte is afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool met specialisatie Rurale Planologie en beëdigd rentmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Gecertificeerd taxateur Landelijk Vastgoed en Wonen NRVT en makelaar VastgoedCert. Sinds 1992 is Pieter directeur-eigenaar en daarmee eindverantwoordelijke voor Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij is een allround landgoedbeheerder met veel ervaring op het gebied van rendementsverbetering van landgoederen, versterken van de kernkwaliteiten van landgoederen en het adviseren, aansturen en begeleiden van onder andere complexe herbestemmings- en restauratieprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten. Taxeren van landgoederen en agrarisch vastgoed, bemiddelen bij bedrijfsverplaatsingen op onteigeningsbasis en de bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed, zijn specialismen waarbij zijn jarenlange ervaring goed tot zijn recht komt. De ervaren specialist heeft betrokkenheid, betrouwbaarheid, ontzorgen en 100% inzet, persoonlijk en warm hoog in het vaandel staan.

Ing. Martin van Galen RT

Rentmeester/Register Taxateur

Martin van Galen heeft de bosbouw- en rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, is beëdigd rentmeester NVR en NRVT taxateur. Martin heeft ervaring opgedaan bij zowel de overheid als in de particuliere sector en kent daarom de belangen van beide zijden van de onderhandelingstafel. Hij heeft kennis van het beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen, het opstellen van huur-, jacht-, pacht- en erfpachtovereenkomsten en het uitvoeren van taxaties van landelijk vastgoed. Uitgangspunten bij alle beherende en adviserende werkzaamheden zijn betrouwbaarheid, discretie en respect voor mens en omgeving.

Ing. Piet 't Jong

Junior Rentmeester

Piet ’t Jong is afgelopen juni afgestudeerd voor zijn studie Bos & Natuurbeheer, specialisatie Rentmeesterij, aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Piet is nu als junior rentmeester werkzaam bij Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij heeft reeds ervaring in het verzorgen van NSW-rangschikkingen van landgoederen en het opstellen van integrale landgoedvisies. Daarnaast is hij bekwaam met het cartografisch computerprogramma GIS. Hij zal zich binnen het kantoor gaan ontplooien als deskundige in het beheer van landgoederen en monumentaal erfgoed, het opstellen van omgevingsvisies, (erf)pachtzaken en het taxeren van landelijk vastgoed. Piet vindt zijn motivatie voor het vak door continu bij te dragen aan de schoonheid en gezondheid van het landelijk en agrarisch gebied. Hierbij streeft hij naar het verwezenlijken van de beste uitkomst voor de mens en zijn omgeving, zowel voor de korte als de lange termijn.

Ing. Merel Mathijsen

Makelaar/Rentmeester

Merel Mathijsen heeft vastgoed- en grondtransacties gestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Om haar kennis op het gebied van vastgoed te verbreden heeft ze de opleiding makelaardij gevolgd aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Merel heeft circa twee jaar gewerkt als makelaar in een zeer stedelijke omgeving en is sinds oktober 2018 werkzaam als makelaar/rentmeester bij Witte Rentmeesters en Makelaars. Echte oprechte interesse in de klant vindt ze het allerbelangrijkste. Het inleven in de “mens” achter de opdrachtgever en zijn of haar belangen optimaal te behartigen is haar streven.

Ing. Erwin Zark RM/RT

Rentmeester/Register Makelaar en Taxateur LV

Erwin Zark heeft de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp gevolgd. In 2007 is hij afgestudeerd in de studierichting Management Buitenruimte en heeft zich gespecialiseerd op de invloed die ruimtelijke ontwikkelingen hebben op het landschap. Enkele jaren heeft hij als landschapsontwerper, adviseur locatieontwikkeling en adviseur landelijk vastgoed gewerkt. Doordat hij naast zijn werk opleidingen bleef volgen is hij tegenwoordig werkzaam als Rentmeester NVR, Register Makelaar en Register Taxateur. Hij is gespecialiseerd in het (her)ontwikkelen en beheren van landgoederen, landelijk gelegen onroerend goed en agrarische objecten. Taxaties, pacht- en erfpachtzaken en aan- en verkoopbemiddeling van landgoederen, landelijk gelegen onroerend goed en agrarische objecten zijn hem niet vreemd. Ook is hij ervaren op het gebied van de Natuurschoonwet 1928, het ontwikkelen van nieuwe natuur, overheidsingrijpen, begeleiding van bestemmingsplanprocedures, handhavingstrajecten en functieveranderingsprojecten.

Chantal Hageman-Menkhorst

Assistent Makelaar

0314 38 21 21
Email Chantal

Ingrid Veldhorst

Secretarieel medewerker

0314 38 21 21
Email Ingrid

Kim Vonhof

Administratief medewerker pachtzaken

0314 38 21 21
Email Kim

Femke Huntink

Financieel administratief medewerkster

0314 38 21 21
Email Femke

Ellen Egberts

Secretarieel medewerker

0314 38 21 21
Email Ellen

Inge Loes Witte

Administratieve ondersteuning

0314 38 21 21
Email Inge Loes

Emma Frijlink

Telefoniste/Receptioniste

0314 38 21 21
Email Emma