Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van Witte Rentmeesters en Makelaars. U kunt ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 0314-38 21 21 en middels het algemene e-mailadres: info@witterentmeestersenmakelaars.nl

Ing. Pieter Witte RMT

Directeur/Rentmeester/Register Makelaar Taxateur

Pieter Witte is afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool met specialisatie Rurale Planologie en beëdigd rentmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Gecertificeerd taxateur Landelijk Vastgoed en Wonen NRVT en makelaar VastgoedCert. Sinds 1992 is Pieter directeur-eigenaar en daarmee eindverantwoordelijke voor Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij is een allround landgoedbeheerder met veel ervaring op het gebied van rendementsverbetering van landgoederen, versterken van de kernkwaliteiten van landgoederen en het adviseren, aansturen en begeleiden van onder andere complexe herbestemmings- en restauratieprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten. Taxeren van landgoederen en agrarisch vastgoed, bemiddelen bij bedrijfsverplaatsingen op onteigeningsbasis en de bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed, zijn specialismen waarbij zijn jarenlange ervaring goed tot zijn recht komt. De ervaren specialist heeft betrokkenheid, betrouwbaarheid, ontzorgen en 100% inzet, persoonlijk en warm hoog in het vaandel staan.

Ing. Martin van Galen RT

Rentmeester/Register Taxateur

Martin van Galen heeft de bosbouw- en rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, is beëdigd rentmeester NVR en NRVT taxateur. Martin heeft ervaring opgedaan bij zowel de overheid als in de particuliere sector en kent daarom de belangen van beide zijden van de onderhandelingstafel. Hij heeft kennis van het beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen, het opstellen van huur-, jacht-, pacht- en erfpachtovereenkomsten en het uitvoeren van taxaties van landelijk vastgoed. Uitgangspunten bij alle beherende en adviserende werkzaamheden zijn betrouwbaarheid, discretie en respect voor mens en omgeving.

Ing. Piet 't Jong

Junior Rentmeester

Piet ’t Jong is in juni 2019 afgestudeerd voor zijn studie Bos & Natuurbeheer, specialisatie Rentmeesterij, aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Piet is nu als junior rentmeester werkzaam bij Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij heeft reeds ervaring in het verzorgen van NSW-rangschikkingen van landgoederen en het opstellen van integrale landgoedvisies. Daarnaast is hij bekwaam met het cartografisch computerprogramma GIS. Hij zal zich binnen het kantoor gaan ontplooien als deskundige in het beheer van landgoederen en monumentaal erfgoed, het opstellen van omgevingsvisies, (erf)pachtzaken en het taxeren van landelijk vastgoed. Piet vindt zijn motivatie voor het vak door continu bij te dragen aan de schoonheid en gezondheid van het landelijk en agrarisch gebied. Hierbij streeft hij naar het verwezenlijken van de beste uitkomst voor de mens en zijn omgeving, zowel voor de korte als de lange termijn.

Kim Vonhof

Makelaar in opleiding/Medewerkster pachtzaken

0314 38 21 21
Email Kim

Chantal Hageman-Menkhorst ARMT

Assistent Makelaar

0314 38 21 21
Email Chantal

Femke Huntink

Boekhoudster/HR adviseur

0314 38 21 21
Email Femke

Ellen Egberts

Secretarieel medewerkster

0314 38 21 21
Email Ellen

Emma Frijlink

Telefoniste/Receptioniste

0314 38 21 21
Email Emma

Inge Loes Witte

Administratieve ondersteuning

0314 38 21 21
Email Inge Loes