Medewerkers

Maak kennis met de medewerkers van Witte Rentmeesters en Makelaars. U kunt ons bereiken op ons algemene telefoonnummer 0314-38 21 21 en middels het algemene e-mailadres: [email protected]

Ing. Pieter Witte RMT

Directeur/Rentmeester/Register Makelaar Taxateur

Pieter Witte is afgestudeerd aan de Rijks Hogere Landbouwschool met specialisatie Rurale Planologie en beëdigd rentmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Gecertificeerd taxateur Landelijk Vastgoed en Wonen NRVT en makelaar VastgoedCert. Sinds 1992 is Pieter directeur-eigenaar en daarmee eindverantwoordelijke voor Witte Rentmeesters en Makelaars. Hij is een allround landgoedbeheerder met veel ervaring op het gebied van rendementsverbetering van landgoederen, versterken van de kernkwaliteiten van landgoederen en het adviseren, aansturen en begeleiden van onder andere complexe herbestemmings- en restauratieprojecten van rijks- en gemeentelijke monumenten. Taxeren van landgoederen en agrarisch vastgoed, bemiddelen bij bedrijfsverplaatsingen op onteigeningsbasis en de bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed, zijn specialismen waarbij zijn jarenlange ervaring goed tot zijn recht komt. De ervaren specialist heeft betrokkenheid, betrouwbaarheid, ontzorgen en 100% inzet, persoonlijk en warm hoog in het vaandel staan.

Ing. Martin van Galen RT

Rentmeester/Register Taxateur

Martin van Galen heeft de bosbouw- en rentmeestersopleiding gevolgd aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, is beëdigd rentmeester NVR en NRVT taxateur. Martin heeft ervaring opgedaan bij zowel de overheid als in de particuliere sector en kent daarom de belangen van beide zijden van de onderhandelingstafel. Hij heeft kennis van het beheer van landgoederen van particulieren en stichtingen, het opstellen van huur-, jacht-, pacht- en erfpachtovereenkomsten en het uitvoeren van taxaties van landelijk vastgoed. Uitgangspunten bij alle beherende en adviserende werkzaamheden zijn betrouwbaarheid, discretie en respect voor mens en omgeving.

Ing. Piet 't Jong

Rentmeester

Piet ’t Jong is afgestudeerd aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in de Bosbouw en Rentmeesterij. Piet is binnen het kantoor als rentmeester werkzaam en beheert meerdere landgoederen. Hij heeft kennis en ervaring omtrent de Natuurschoonwet 1928, ondersteunt in de visievorming voor landgoederen, regisseert herbestemmingstrajecten, en coördineert natuur- en erfgoedsubsidies. Tevens is hij bekwaam met cartografisch rekenprogramma GIS. Piet vindt zijn motivatie voor het vak door continu bij te dragen aan de schoonheid en gezondheid van het landelijk gebied. Hierbij streeft hij naar het verwezenlijken van de beste uitkomst voor de mens en zijn omgeving.

Lars Verheijen

Junior Rentmeester

Lars Verheijen heeft de opleiding Bos- en natuurbeheer met als specialisatie Rentmeesterij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp afgerond. Lars is binnen ons kantoor werkzaam als junior rentmeester. Hij ondersteunt de rentmeesters bij hun beheerwerkzaamheden van de vele landgoederen waar het kantoor zorg voor draagt. Daarnaast gaat hij zich bezig houden met ruimtelijke ordening vraagstukken, visies, agrarisch vastgoed transacties en rood voor rood regeling. Lars wil zich binnen het kantoor verder ontplooien als allround rentmeester en taxateur agrarisch- en monumentaal vastgoed.

Petra Coenen

Financieel administratief medewerkster

0314 38 21 21
Email Petra

Marianne Evers

Telefoniste/Receptioniste

0314 38 21 21
Email Marianne

Inge Loes Witte

Administratieve ondersteuning

0314 38 21 21
Email Inge Loes

Sylvia van Dillen

Administratief secretarieel medewerker

0314-382121
Email Sylvia