Advies

De rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars hebben ruime ervaring met gebiedsprocessen. Zij zijn gewend met allerlei verschillende partijen te communiceren en weten partijen met elkaar te verbinden. Wilt u een landschap herinrichten, versterken of een andere functie geven. Wij staan u graag met raad en daad bij. 

Begeleiding van gerechtelijke procedures met het oog op onteigening en planschades behoort eveneens tot het werkgebied. Vele agrariĆ«rs, landgoedeigenaren en particulieren hebben al gebruik gemaakt van onze diensten op het gebied van onteigening.     

Advies
Advies
Advies

Wilt u als overheid een ontwikkeling realiseren? We ondersteunen naast ondernemers en particuliere grondeigenaren ook overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en corporaties). Daarbij nemen we de (eind)verantwoordelijkheid en ontzorgen. Het belangrijkste doel hiervan is het tijdig kunnen beschikken over de grond die nodig is voor uw locatie- of gebiedsontwikkeling.


Neem direct contact op

Wij staan u graag met raad en daad bij. Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Een persoonlijk gesprek biedt tenslotte nieuwe inzichten. We ontvangen u graag op ons kantoor of komen bij u thuis.
Neem direct contact op