Bestemmingsplan

De wet Ruimtelijke Ordening biedt het wettelijke kader voor het gebruik van landerijen en ander onroerend goed. Het gebruik van de eigendommen wordt vastgelegd in bestemmingsplannen die door de gemeenten wordt goedgekeurd en geeft aan welk gebruik wel en niet mag. Voor bovenregionale plannen zoals de aanleg van doorgaande wegen, rivier- verruimingsplannen is vaak de Provincie de initiatiefnemer voor de uitwerking al dan niet gesteund door de gemeenten in de betreffende regio.

Iedere 10 jaar dient de gemeente een bestemmingsplan te actualiseren. Het komt regelmatig voor dat er beperkingen worden opgelegd of juist de spelregels worden verruimd om nieuwe ontwikkelingen toe te staan. Wanneer een landbouwbedrijf wordt gestaakt of een monumentaal gebouw leeg komt te staan, is het zaak om tijdig hier plannen voor te ontwikkelen en in overleg met de gemeente of er tot nieuwe bestemmingen gekomen kan worden. Het is dan ook van groot belang in een vroeg stadium in overleg te treden met de gemeente en/of andere overheden en de ter visie gelegde (bestemmings)plannen tijdig te bestuderen en wanneer de planwijziging strijdig zijn met de door u gewenste ontwikkeling, u een externe deskundige inhuurt om u terzijde te staan met het opstellen van een zienswijze, overleg met de gemeente en zo nodig een beroepsprocedure bij de Raad van State voert voor u.

Bestemmingsplan

Witte Rentmeesters en Makelaars heeft de specialisten in huis die u kunnen begeleiden met het door u gewenste ontwikkeling en u ook kunnen helpen om in een vroeg stadium in overleg te treden met de gemeente en/of Provincie om uw plannen te realiseren.

Bestemmingsplannen specifiek voor landgoederen

Voor meerdere landgoedeigenaren in de gemeenten Klarenbeek, Wehl, Doetinchem en Voorst hebben de rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars toekomstvisies voor de landgoederen ontwikkelt, exploitatiebegrotingen gemaakt en samen met gemeenten, rijksdienst cultureel erfgoed en Gelders Genootschap plannen ontwikkeld welke vervolgens door de gemeenten in specifieke bestemmingsplannen voor de betreffende landgoederen zijn opgenomen. Diverse monumentale boerderijen hebben nieuwe bestemmingen gekregen voor bewoning, kantoren, bed & breakfast accommodaties, horeca doeleinden en bouwkavels voor de bouw van vrijstaande woningen.

Bestemmingsplan

Landgoederen worden tegenwoordig beschouwd als economische eenheden en de landgoedeigenaren streven er naar om de landgoederen duurzaam in stand te houden. Veelal slokt het onderhoud en de restauratie van de monumenten het grootste deel van het budget op en blijft er vaak weinig over voor natuur en landschapsonderhoud. Landgoedeigenaren schakelen de rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars vaak in voor het opstellen van de plannen, het overleg met de diverse overheden en de algehele coördinatie met als doel een nieuwe actueel bestemmingsplan voor het landgoed, het aanboren van subsidiebronnen voor instandhouding van monumentaal erfgoed en natuur en landschapsschoon en het opstellen van een financieringsplan waardoor de landgoederen een gezonde exploitatie tegemoet kunnen zien en duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

Aanvragen / wijzigen Omgevingsvergunning activiteit

De rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars kunnen u ook helpen bij aanvragen van wijzigen omgevingsvergunning waarvan de activiteit vergunningsplichtig is, het specialisme ligt op het gebied van activiteiten in het landelijk gebied. U kunt daarbij denken aan aanvragen van omgevingsvergunning voor ontgrondingen ten behoeve van natuurterreinen en kleiwinning, bouwen van schuren, sloopvergunningen en milieuontheffingen.

 

 

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons