Landelijk beheer

“De klassieke rentmeester met moderne touch”, zo is het kantoor van Witte Rentmeesters en Makelaars het beste te omschrijven. Gebouwd op historie, met besef en kennis van het verleden, kijken wij vooruit naar de toekomst. Om uw bezit ook voor toekomstige generaties te behouden. Fris en modern, betrouwbaar en gedegen.

Diverse particuliere landgoedeigenaren maken gebruik van onze diensten bij het beheer van hun landgoederen, namelijk:

Het team van Witte Rentmeesters en Makelaars beschikt over de uitgebreide deskundigheid en ervaring om met u het landgoed op een zo adequaat mogelijke wijze te beheren en daarin bepaalt u welke dienstverlening u af wilt nemen, van specifieke beheerszaken tot het totale beheer. 

Al ruim twee decennia behoort het beheer en de exploitatie van landbouwgrond, bos, natuurterreinen en gebouwen en de daaraan gerelateerde financiële administratie tot onze activiteiten. Ook zaken als pacht- en erfpachtkwesties, jachtverhuur, subsidies en het onderhouden van contacten met de beleidsmatige omgeving, huurders en pachters kunnen wij voor u verzorgen.

Landelijk beheer
Landelijk beheer
Landelijk beheer

Bosexploitatie

Witte Rentmeesters en Makelaars kan u ondersteunen in de exploitatie van uw bosopstanden. Ons team van rentmeesters bezit een solide achtergrond in het bosbeheer, zowel vanuit hun opleiding als vanuit hun meerjarige werkervaring. Ons kantoor kent bovendien een langjarige samenwerking met externe deskundigen en gecertificeerde terreinbeheerders.
Klik hier voor meer informatie over bosexploitatie.

Directievoering projecten

Witte Rentmeesters en Makelaars heeft ruime ervaring met de directievoering van natuurontwikkelingsprojecten en de aanleg van nieuwe landschapselementen. Wij kunnen voor u de offerteaanvragen verzorgen, deze controleren en het toezicht houden op de feitelijke werkzaamheden tot aan de oplevering.
Klik hier voor meer informatie over directievoering. 

Herbestemming gebouwen

Ons kantoor bezit uitgebreide expertise op het gebied van de voor herbestemming benodigde, veelal ingewikkelde regelgeving en procedures. Daarbij gaat het vaak niet alleen om de Wet ruimtelijke ordening zelf, maar ook om wet- en regelgeving die daar raakvlakken mee heeft.
Klik hier voor meer informatie over herbestemming gebouwen. 

Landgoederenbeheer

We behartigen de belangen van landgoedeigenaren en (groot)grondbezitters en adviseren over ruimtelijk beleid en wetgeving. Ook ontwikkelen we financiële en ruimtelijke toekomstvisies. U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende werkzaamheden:

  • contractadministratie voor huur, pacht en erfpacht;

  • financiële administratie;

  • bos- en natuurbeheer;

  • advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies;

  • strategisch advies voor de toekomst van uw landgoed.

Klik hier voor meer informatie over landgoederenbeheer.

Landgoedvisie

Om de doelen van het landgoed en de wensen vanuit de overheden op elkaar af te stemmen en overeenstemming te krijgen over de projecten die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden, kunnen wij voor u een integrale landgoedvisie opstellen. Deze landgoedvisie is vaak onderdeel van het landgoederenbeheer. Alle facetten zijn bekend bij de rentmeester zodat er een deskundig en gedegen visie kan worden opgesteld.
Klik hier voor meer informatie over landgoedvisie.   

Natuurschoonwet 1928

 Voor onze opdrachtgevers stellen wij de aanvragen voor rangschikking onder de Natuurschoonwet op, wij stellen specifieke beplantingsplannen op, overleggen wij met de diverse ministeries en geven adviezen aan eigenaren over de fiscale mogelijkheden en het oprichten van Natuurschoonwet landgoed B.V.’s. Wij worden ook regelmatig gevraagd voor een actieve begeleiding van onder andere de verkoop van NSW-bezit en de opzet van de koopakte en boeteclausules ten aanzien van de Natuurschoonwet verplichtingen.
Klik hier voor meer informatie over Natuurschoonwet 1928.   

Subsidies

Onderhoud van natuurschoon is een arbeidsintensieve en kostbare taak. Om deze waardevolle natuurgebieden of landschapselementen te behouden en waar nodig te versterken, heeft het ministerie enkele subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld. Als beheerder van landgoederen en monumentenmakelaar zijn wij volledig op de hoogte van subsidies en andere financieringsmogelijkheden.
Klik hier voor meer informatie over subsidies. 

Meer informatie over het landelijk beheer

Heeft u een specifiek vraagstuk over het landelijk beheer en onze diensten? Onze rentmeesters staan u graag te woord.

Neem vrijblijvend contact op

Wij staan u graag met raad en daad bij. Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen? Een persoonlijk gesprek biedt tenslotte nieuwe inzichten. We ontvangen u graag vrijblijvend op ons kantoor of komen bij u thuis.
Neem vrijblijvend contact op