Bosexploitatie

Een belangrijk onderdeel van ons vak is de coördinatie van de exploitatie van bosopstanden. Zo hebben wij dit recentelijk ook uitgevoerd voor de Bredenberg, een gemengd bos aan de rand van Arnhem.

Bosexploitatie

In het reguliere bosbeheer is het gebruikelijk om periodiek bosopstanden te dunnen. Door een deel van de bomen te oogsten, krijgen overblijvende bomen voldoende groeiruimte. Dit komt de bosontwikkeling ten goede. Het genereren van een positief saldo kan lastig zijn bij kleinschalige bosexploitaties. In het bosbeheer liggen de opstartkosten doorgaans hoog. Dit zou betekenen dat er een hoge opbrengst gerealiseerd moet worden om minstens kostenneutraal te kunnen ingrijpen.

De Bredenberg kent bovendien een hoge recreatiedruk. Inwoners van Arnhem en Velp maken dagelijks gebruik van de bossen. Bij zaagwerkzaamheden dienden wij daarom extra rekening te houden met de veiligheid van wandelaars.

Onze aanpak

In samenspraak met de opdrachtgever coördineren wij de bosexploitatie. Hierbij werken wij nauw samen met de Bosgroep Midden Nederland. Dankzij deze samenwerking kan de exploitatie ingepland worden in een reeks van dunningswerkzaamheden in andere gebieden. Zo blijven de opstartkosten en machinekosten beperkt, en kan een positief resultaat behaald worden zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarde van het gebied.

Resultaat

De dunningswerkzaamheden zijn uitgevoerd met een positief resultaat. Bezoekers hebben wij middels informatieborden ingelicht over de werkzaamheden. Paden werden tijdelijk afgesloten voor bezoekers, zodat er geen risico bestond op ongevallen.

Binnen ons kantoor heeft Martin van Galen de werkzaamheden gecoördineerd. 

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons