Pacht

Grond is voor agrarische bedrijven een belangrijk productiemiddel, noodzakelijk voor het telen van gewassen en benodigd voor de mestafzet. Grondeigenaren kunnen landbouwgrond voor korte of langere termijn in gebruik geven aan een agrariër. Een steeds kleiner aandeel is in langdurig gebruik bij agrariërs, soms door meerdere generaties. Het is dan van belang goed te kijken naar de ontwikkelingen van de pachtprijzen, het doorvoeren hiervan en te kijken of de grond nog steeds bedrijfsmatig in gebruik is.

Pacht

Al geruime tijd is het ook mogelijk om landbouwgrond voor een bepaalde tijd in pacht uit te geven. Scherp blijven op voorwaarden en betalingen kan langdurige pachtclaims voorkomen, hetgeen van invloed is op de grondwaarde. Van belang is dan kennis te hebben van de verschillende pachtvormen. Bij het aangaan van nieuwe geliberaliseerde pachtovereenkomsten kunnen onder andere voorwaarden voor duurzaam grondgebruik worden opgenomen.

Tevens komen geselecteerde agrarische percelen in aanmerking voor zogenaamde beheerpakketten. Er worden dan akkerranden ingezaaid of het maai- en bemestingsregime wordt natuurvriendelijk ingericht. Voor een agrariër betekent dat vaak minder gewasopbrengst, waarvoor men een lagere pachtprijs wil betalen, anderzijds wordt het verlies van opbrengst weer gecompenseerd door subsidie. Ook kan worden overwogen om juist die percelen onder te brengen bij een biologische agrariër.

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Winterswijk worden dergelijke voorwaarden onderzocht, waarin men bezig is met een transitie van verpachten ‘oude stijl’ naar een verpachting rekening houdend met de bijzondere ligging van het kavel. Factoren als minder bemesting, geen chemische bestrijdingsmiddelen toepassen en het terugbrengen van oude landschapselementen zoals hagen worden in die transitie meegenomen. Het is een samenspel van voorwaarden, mogelijkheden en een gezond financieel plaatje. Er is geen blauwdruk, voor nagenoeg ieder perceel is een specifiek plan benodigd.

De rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars kunnen u hierbij adviseren.

Inzetten op een goede pachtprijs waarbij het accent op een goede verantwoorde productie ligt, of juist kiezen voor kleinschalige percelen met deels een natuurfunctie. 

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons