Erfpacht

Erfpacht is complexe materie. De rentmeesters en makelaars van Witte zijn thuis in dit vakgebied.

In het buitengebied komt het regelmatig voor dat buitenhuizen, woningen en boerderijen staan op grond dat in eigendom is van stichtingen, landgoederen of religieuze instellingen. Daarnaast kan ook landbouwgrond in erfpacht worden uitgegeven. 

Erfpachtrecht wordt voor langere duur aangegaan en kent vele vormen en voorwaarden. Termen als ‘depreciatie’, ‘notariële opinie’ en ‘bloot eigendom’ maken onderdeel uit van het opstellen of wijzigen van een erfpachtovereenkomst.

Het is bij het vestigen of wijzigen van een erfpachtrecht zaak dat u de zaken helder en correct vastlegt, vooral omdat het een langdurig recht betreft. Dergelijke zaken worden altijd vastgelegd bij een notaris. De deskundigen van Witte Rentmeesters en Makelaars begeleiden u bij de aankoop van bijvoorbeeld een woning op erfpacht, maar kunnen ook het erfpachtrecht taxeren en begeleiden (landgoed)eigenaren bij het uitgeven van woningen op erfpacht.

Erfpacht

Voor een religieuze instelling in de omgeving van Deventer begeleidt ons kantoor het vaststellen van nieuwe erfpachtvoorwaarden voor een aantal woningen die op erfpachtgrond staan, in eigendom van de religieuze instelling. Door de complexe materie en de weerstand die onder de erfpachters was ontstaan heeft de opdrachtgever ons kantoor benaderd om de onderhandelingen en het verdere traject te begeleiden.

In de tussenliggende tijd zijn veel gesprekken gevoerd en is onderhandeld over faire voorwaarden, zowel voor de erfverpachter als de erfpachters. Daarnaast voldoen de voorwaarden aan de financieringseisen van de banken. Hiermee is een modern en financierbaar erfpachtrecht ontstaan, waarbij tevens de erfverpachter een goed rendement verkrijgt.

Inmiddels zijn de concept-voorwaarden opgesteld en worden deze aan een notaris voorgelegd ter toetsing. Wanneer dit gereed is kunnen de erfpachters zelf besluiten om al dan niet over te stappen. 

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons