Natuurschoonwet 1928, fiscaliteiten en NSW B.V.’s

NSW

De Natuurschoonwet (hierna: NSW) is in 1928 in het leven geroepen om particuliere landgoederen duurzaam in stand te kunnen houden. De wet biedt allerlei fiscale voordelen voor de eigenaren die hun natuur en landschapsschoon en monumentale gebouwen op het landgoed goed willen onderhouden.

Natuurschoonwet 1928, fiscaliteiten en NSW B.V.’s

Fiscaliteiten

De Natuurschoonwet is een fiscale wet, in het leven geroepen om de versnippering tegen te gaan van natuurschoon, gronden en gebouwen in particulier bezit. In ruil voor investeringen in natuurschoon geniet een eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker jaarlijkse fiscale voordelen. Ook bij verkrijging wordt een stevig voordeel genoten, door de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van overdrachts-, erf- en schenkbelasting. Wanneer het landgoed opengesteld wordt voor publiek, zijn de fiscale voordelen groter.

NSW B.V.’s

Het hebben van een landgoed lijkt leuk maar als er zakelijke afspraken gemaakt moeten worden in familieverband is het verstandiger om hier van tevoren een gedegen structuur voor op te zetten. Bij landgoederen met meerdere eigenaren komt het zo af en toe voor dat het lastig is om bij verschillende meningen besluiten te nemen in belang van het landgoed. Om onderlinge problemen te voorkomen is verstandiger om een NSW B.V. op te richten omdat het landgoed dan met vooraf bekende spelregels wordt bestuurd en beheerd en de eigendom van het landgoed als eenheid behouden blijft. 

Oprichting Natuurschoonwet landgoed te Laag Keppel

Onze rentmeester Martin van Galen heeft voor een opdrachtgever uit Laag Keppel zijn aanvraag tot rangschikking van zijn landgoed in het kader van de Natuurschoonwet 1928 verzorgd. De opdrachtgever schakelde ons kantoor in om zijn woning en landbouwgronden en net gerealiseerde natuurterreinen te rangschikken onder de natuurschoonwet, zodat het geheel op termijn tegen het 0-tarief doorgegeven kan worden aan de volgende generaties, die het beheer van het landgoed kunnen blijven verzorgen.

Natuurschoonwet 1928, fiscaliteiten en NSW B.V.’s

Onze aanpak

Wij onderzoeken of de te rangschikken gronden en gebouwen voldoen aan de voorwaarden van de NSW en beschrijven welke werkzaamheden nog nodig zijn. Wij coördineren de uitvoering van deze werkzaamheden. Wij adviseren over het opstellen van de NSW B.V. en te kiezen structuur zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de fiscale voordelen en op zakelijke wijze de B.V. besluiten kan nemen. Wij handelen de aanvraagprocedure af bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Onze contactverhouding met de RvO is warm en professioneel.

Resultaat

Dankzij de fiscale voordelen van de NSW kan de eigenaar de investeringen in natuurschoon bekostigen en blijft het complex als totaaleenheid behouden.

Al onze rentmeesters hebben ruime ervaring met NSW-rangschikkingen van eigendommen en de adviespraktijk voor het opstellen van NSW B.V.’s.Offerte aanvragen

Heeft u een (her)rangschikking of een aanleunbeschikking nodig, maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen uw graag.
Vraag offerte aan