Natuurherstel Landgoed Staverden stap dichterbij
geschreven op 22-12-2022
categorie Kantoornieuws
door Pieter Witte
delen

Natuurherstel Landgoed Staverden stap dichterbij

Dankzij een akkoord tussen de maatschap J. Overeem en Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen over uitkoop en verplaatsing van het pachtbedrijf is het natuurherstel op landgoed Staverden op de Veluwe een stap dichterbij. Ruim drie jaar lang zijn de stichting en de familie Overeem met elkaar in gesprek geweest. Stichting Geldersch Landschap kan nu haar lang gekoesterde natuurplannen, mede dankzij het akkoord met de maatschap Overeem, versneld uitvoeren. In 2023 verhuist de familie Overeem met hun melkkoeien en jongvee naar een melkveehouderijbedrijf in Drenthe om aldaar een nieuwe toekomst op te bouwen. Witte Rentmeesters en Makelaars heeft de maatschap terzijde gestaan als adviseur en bemiddelaar in dit zeer complexe proces.

Op de foto ziet u op de voorgrond de familie Overeem en achteraan van links naar rechts: Pieter Witte (rentmeester), Peter van den Tweel (directeur Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen), Theo Meeuwissen (adj. directeur Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen) en Gerard Jonkers (regiomanager Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen).

De familie Overeem pacht al drie generaties lang landbouwgronden en boerderijen op het landgoed Staverden, zoals de monumentale boerderij “De Meerhoeve” en direct naast het bezoekerscentrum van kasteel Staverden de karakteristieke monumentale gebouwen “Molenzicht” en “De Molen”. Het melkveehouderijbedrijf ligt midden in het hart van het Natura 2000 gebied van het ruim 735 hectare grote landgoed Staverden. Peter van den Tweel, directeur van de stichting, is blij met het bereikte akkoord met de maatschap Overeem. De onderhandelingen met het Geldersch Landschap begonnen op het boerenerf van de Meerhoeve. Een emotioneel en langdurig traject. Het loslaten van een mooie plek en afscheid nemen van een prachtig melkveehouderijbedrijf waarin je tientallen jaren je ziel en zaligheid hebt gestopt is geen sinecure. Toch hebben Jan en Karin Overeem besloten om samen met de stichting in gesprek te gaan en mee te werken aan uitkoop en verplaatsing van het bedrijf, waardoor het natuurherstel en de andere plannen op Staverden nu versneld kunnen plaatsvinden en zij samen met zoon Pieter verder in Drenthe kunnen boeren. Een win-win situatie voor beide partijen.

 

Onlangs was minister Christianne van der Wal nog op het landgoed Staverden en gaf ze aan dat er mooie kansen liggen voor natuurherstel, in combinatie met boeren en een toeristische functie. Natuurherstel is voor haar één van de hoofd opgaven, middels stikstofreductie. Maar daarmee red je de natuur niet volgens de minister. En daar heeft ze gelijk in. Gekeken dient te worden naar het geheel. Natuurherstel kan alleen op basis van een goed doordacht plan, waarbij ook aandacht is voor maatregelen om verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook door in te zetten op natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Dit proces kan alleen maar slagen door ook goed te communiceren en te overleggen met de boeren. Ook vraagt dit om maatwerk en vakmanschap. De adviseur heeft hierin een belangrijke rol.

 

Rentmeester Pieter Witte van Witte Rentmeesters en Makelaars heeft de familie Overeem terzijde gestaan bij de onderhandelingen met de stichting Geldersch Landschap. Het tot stand brengen van een financieel akkoord over de uitkoop van het pachtbedrijf op basis van verplaatsing naar een vervangend bedrijf heeft de nodige tijd gekost. Dank zij de jarenlange ervaring met uitkoop- en verplaatsing van agrarische (pacht)bedrijven is voor een ieder een passende overeenkomst gesloten.

 

Jan Overeem laat namens zijn mede maten het volgende weten: “ We hebben gekozen voor kantoor Witte omdat dit kantoor ervaring heeft met uitkooponderhandelingen en schadevergoedingen voor pachtbedrijven. Als pachter heb je pachtbescherming van de pachtwet maar de realiteit is hard. In een proces van eventuele verplaatsing moet je ervaren mensen om je heen hebben. Je kunt het als veehouder niet alleen. Gelukkig hebben we in  kantoor Witte de juiste partij gevonden op dit gebied. “

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons kantoor