Taxatie, hoeveel is mijn huis waard?

“Ik wil een woning kopen dat op erfpachtgrond staat, wat is dat waard?

“Hoeveel is dit kasteel waard?”

“Wat is de marktwaarde van mijn landgoed?”

“Ik wil een stukje groen van de gemeente kopen, wat is een reële prijs?”

Bovenstaande vragen geven aan dat taxaties van landelijk vastgoed vele gedaanten kent.

Hoe verschillend ook, voor alle taxaties geldt hetzelfde kwaliteitskenmerk: het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

De taxateurs van Witte Rentmeesters en Makelaars zijn in dit register ingeschreven en dienen zich te houden aan de voorgeschreven dossieropbouw, kwaliteitsstandaarden van het rapport en voldoende onderbouwingen met referenties.

Daarnaast kijkt bij iedere taxatie een derde mee die de opbouw en getaxeerde waarde nog eens kritisch tegen het licht houdt. Hiermee bent u verzekerd van een kwalitatief goed rapport met een reële marktwaarde. 

Taxatie, hoeveel is mijn huis waard?
Taxatie, hoeveel is mijn huis waard?
Taxatie, hoeveel is mijn huis waard?

Staatsbosbeheer heeft aan Witte Rentmeesters en Makelaars gevraagd om voor een voormalige boswachterswoning te bepalen wat de marktwaarde is, rekening houdend met het feit dat deze woning op erfpachtgrond staat van Staatsbosbeheer.

Hierbij dient zowel aan de ondergrond als aan de woning een waarde toegekend te worden,  waarbij een verdeling van de totaalwaarde bepaald moet worden.

Dergelijke taxaties vergen net wat extra kennis van constructies als erfpacht en referenties in het landelijk gebied, kennis die ons kantoor in huis heeft.  

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons