Subsidieaanvraag

Landgoed Ekeby is gelegen in het buitengebied van Voorst. Het landgoed maakt deel uit van het oude beekdallandschap tussen de Veluwe en de IJssel. Het gebied is kenmerkend in haar watersysteem en landschapsbeeld. Ons kantoor ondersteunt en adviseert de opdrachtgever in het beheer van het landgoed.

Subsidieaanvraag

Het landgoed had de wens om een perceel landbouwgrond om te vormen naar natuur. De kosten van investering waren echter fors. Daarnaast leidt omvorming van landbouwgrond naar natuurlandschap tot een stevig vermogensverlies. Het landgoed bezat niet de financiële middelen om deze omvorming te realiseren. Met steun van de provincie Gelderland konden wij de wens van het landgoed alsnog waarmaken.

Onze aanpak

Het streven van een rentmeester is om een positieve vermogensontwikkeling bij de opdrachtgever te realiseren. Dit is niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld in het beheer van cultureel erfgoed of natuur. In deze situaties kunnen subsidies een uitkomst bieden. Ons kantoor verzorgt dergelijke aanvraagprocedures van start tot afronding.

Om de natuurontwikkeling op landgoed Ekeby te realiseren, maakten wij gebruik van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap (SKNL). Deze provinciale subsidie vergoedt grotendeels de vermogensschade en de inrichtingskosten die volgen uit natuurontwikkeling.

Resultaat

De eerste en grootste stap is nu genomen om een perceel landbouwgrond om te vormen naar natuur. De herinrichting van het gebied is afgerond. Enkele tientallen elzen zijn aangeplant, de bemeste bouwvoor is op veel plaatsen afgegraven en een grote amfibieënpoel is aangelegd.

Zo kort na afronding van de graafwerkzaamheden oogt het geheel nog vrij kaal en koud aan. Dit zal echter snel anders zijn. De grond ligt tussen kalkrijke beeklopen en oude landgoedbossen. De natuur is daarom goed in staat om hier de braakliggende gronden opnieuw te koloniseren.

In de komende jaren gaan we het gebied dus geleidelijk zien veranderen. Door de grond niet meer te bemesten, en de maaifrequentie geleidelijk te verminderen, krijgen tal van bloemen en kruiden de kans om te groeien. Het gebied wordt zo aantrekkelijk voor insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. Het project draagt bij aan het behoud van het oude beekdallandschap tussen de Veluwe en de IJssel.

Dankzij onze afhandeling van de subsidieprocedure hebben wij de wens van het landgoed waar kunnen maken, zonder dat het landgoed significante kosten heeft gemaakt.

Binnen ons kantoor hebben Pieter Witte en Piet ’t Jong het proces gecoördineerd.


Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons