Ontwikkelingsvisie landgoed Hagen / Kasteel De Kelder

Jhr. F.F.A. Beelaerts van Blokland: “Dankzij de zorg van de rentmeesters van Witte Rentmeesters en Makelaars blijft het landgoed behouden voor iedereen.”

Ontwikkelingsvisie landgoed Hagen / Kasteel De Kelder

Tussen de stad Doetinchem en de Kruisbergsche Bossen staat Kasteel De Kelder, een imposante havezate omringd door bossen en weides. Kasteel De Kelder vormt met haar bijgebouwen het middelpunt van landgoed Hagen. Het complex wordt momenteel bestuurd door de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen. Om de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting ook op de lange termijn waar te maken, heeft ons kantoor een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het gehele landgoed.

De Stichting Beelaerts van Blokland Hagen draagt zorg over de gronden en het monumentale erfgoed van het landgoed, zodat deze behouden blijven voor toekomstige generaties. Het complex vormt al jaren een populaire locatie voor huwelijkspartijen en groot- en kleinschalige evenementen. Dankzij het werk van de Stichting kan de samenleving blijven genieten van het natuurschoon en de cultuurhistorie in haar omgeving.

De exploitatie van Kasteel De Kelder is momenteel verliesgevend. De stichting heeft ieder jaar te maken met hoge onderhoudskosten van het monumentaal erfgoed en het landschapsonderhoud. Daarbij heeft de Stichting al jaren de ambitie om de tweede beuk van Kasteel De Kelder te herstellen. Deze vleugel van het Kasteel is in de 17e eeuw helaas in een brand verloren gegaan. De inkomsten uit evenementenorganisatie zijn niet voldoende toereikend om de doelstellingen van de stichting waar te maken.

Ons kantoor heeft daarom een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de Stichting, zodat een positieve exploitatie behaald kan worden en het landgoed een fraaie toekomst tegemoet gaat.

 Onze aanpak

Het opstellen van een dergelijke visie vraagt om maatwerk, creativiteit en kunde. Met een ontwikkelingsvisie voor een landgoed gaan we altijd gestructureerd aan het werk. Zo ook bij de ontwikkelingsvisie voor Landgoed Hagen/De Kelder. We brachten de ecologische, economische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed in kaart. We onderzochten de beleidskaders waaraan plannen gebonden moeten zijn. We ontwierpen verschillende scenario’s om de ambities van de Stichting waar te maken. Zo kon de opdrachtgever zelf kiezen welke aanpak het beste aansluit bij haar doelstellingen. Het gekozen scenario vertaalden wij vervolgens door naar concrete uitvoeringsprojecten.


Resultaat
Het project heeft geleid tot een robuuste visie, die aansluit op de wensen van de opdrachtgever en de waarde van de omgeving. Er is een basis gelegd voor een duurzame instandhouding en verdere verfraaiing van het landgoed. Om de investeringen te bekostigen is er een plan opgesteld om kleinschalig een zestal klassieke woonboerderijen te bouwen. De opbrengsten komen ten goede aan de natuur- en landschapsontwikkeling en de bouw van de tweede beuk van Kasteel de Kelder. Zo blijft het landgoed financieel gezond, zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarde, het landschapsbeeld en het recreatief gebruik.
De visie ondersteunt de Stichting in het leveren van een brede maatschappelijke dienstverlening, waarbij het duurzaam beheer van vermogen gewaarborgd blijft. Met deze visie heeft de Stichting een stevig handvat om het landgoed in stand te houden en te verfraaien. In april 2019 is de visie aan de betrokken wethouders van de gemeente Doetinchem overhandigd.


Downloads

De visie van Landgoed Hagen/De Kelder is voor iedereen beschikbaar en te downloaden via:

Rentmeesters Pieter Witte en Piet ’t Jong zijn betrokken geweest bij het opstellen van de ontwikkelingsvisie.

Wilt u meer informatie over de landgoedvisie of wilt u een eigen visie laten opstellen? Neem dan contact op met ons kantoor.

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons