Landgoederenbeheer

Direct grenzend aan Wehl ligt Landgoed Het Jagershuis. Het landgoed bestaat uit een van complex van bossen, weiden en bloemrijke akkers. Centraal in het landgoed, aan het einde van een 800 meter lange oprijlaan, ligt het imposante Huis Het Jagershuis. Om de particuliere eigenaren te ontzorgen, verzorgt ons kantoor zowel het dagelijks beheer als de financiële administratie van het landgoed.

Een landgoed bestaat doorgaans uit een mozaïek van rendabele en onrendabele eenheden. Dit geldt ook voor Het Jagershuis. De doelstelling van de eigenaren is allereerst om het juiste evenwicht te creëren tussen deze eenheden, zodat het landgoed als integrale eenheid behouden blijft voor de toekomst. Zaken die geld kosten, zoals natuur- en landschapsbeheer of monumentenzorg, worden bijvoorbeeld bekostigd met inkomsten uit de verhuur, pacht of de bosexploitatie.

Landgoederenbeheer

Onze aanpak

De kracht van succesvol landgoederenbeheer op Het Jagershuis ligt verankerd in twee aspecten, namelijk:

  1. Het creëren van een gezonde en duurzame balans tussen opbrengsten en kosten, zonder afbreuk te doen aan het natuurschoon, de cultuurhistorie en de recreatieve waarde.

  2. Het onderhouden van een positieve onderlinge verhouding tussen alle op het landgoed aanwezige partijen.

Op het landgoed komt een brede verzameling van belanghebbenden samen. Onze rentmeester van Het Jagershuis ondersteunt zo onder meer de huurders, pachters, de beheerders van het kampeerterrein, de vrijwilligersgroep en de bosbeheerder.

Daarnaast kijken wij ook buiten de grenzen van het landgoed. Voor de inwoners van de Liemers en de Achterhoek is Het Jagershuis een populair recreatiegebied. Ook zij horen welkom te zijn op het landgoed. Dit vraagt van het landgoed weer om investeringen in recreatieve voorzieningen en landschapszorg.

Veranderend centraal en decentraal beleid, regionale gebiedsontwikkelingen en maatschappelijke zaken, zoals klimaatverandering, zijn ook van betekenis voor Het Jagershuis. Beheer van het landgoed vraagt daarom ook om kennis van beleid, maatschappelijke trends en regionale actualiteiten

Resultaat

Het rentmeesterlijk beheer van Het Jagershuis is een continu doorgaand proces. In de afgelopen jaren zijn vele successen geboekt. Het monumentale landhuis is na een verbouwing weer in oude glorie hersteld. Dankzij vrijwilligers en beheerders blijven de bossen fraai, gezond en veilig. En met steun van de provincie hebben wij verschillende oude lanen kunnen herstellen.

Tegelijkertijd dienen ook nieuwe problemen zich aan. Het langjarige tekort aan regenwater en basenrijk kwelwater leidt tot een aftakeling van de bossen en natuurterreinen. In samenwerking met het Waterschap Rijn & IJssel, de Bosgroep Midden Nederland en de Stichting Vrienden van het Wehlse Bos & Landschap zijn wij nu zoekende naar een toekomstgerichte oplossing van de verdrogingsproblematiek.

Landgoederenbeheer vraagt zo van een rentmeester om adequate dagelijkse aansturing, een stevige toekomstvisie en om open overleg met alle betrokkenen.


Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons