Directievoering natuurontwikkeling

Naast het dagelijks beheer op landgoederen en buitenplaatsen zijn er ook werkzaamheden die een projectmatige benadering vragen. Denk hierbij aan het grondig verbouwen van een voormalige boerderij tot bijvoorbeeld een woon- en kantoorruimte, de transitie van religieus vastgoed naar een woon- en/of kantoorbestemming of het herstellen van historische parken en tuinen.

Bij grotere projecten komen verschillende aspecten aan bod, zoals de aanbesteding van het werk, regelmatige controle en bouwvergaderingen, controle bij de oplevering en steeds vaker ook communicatie met omwonenden en medegebruikers van het betreffende landgoed.

Een goed voorbeeld hiervan is Huis Landfort in Megchelen. Rondom het Huis ligt een fraaie landschappelijke tuin met een grote gracht.

Directievoering natuurontwikkeling

Deze gracht was in de afgelopen decennia geheel dichtgeslibd met onder andere het blad van de omliggende laanbomen. Bijkomend probleem was dat in de gracht mogelijk scherpe munitie terecht is gekomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is fors gevochten op Landfort, mede door de ligging direct aan de Duitse grens. Om die reden zijn tijdens het baggertraject extra veiligheidsmaatregelen genomen. Denk hierbij aan vooronderzoek met metaaldetectoren, speciale gepantserde graafmachines en nazoek met metaaldetectoren in de vrijgekomen bagger.

De gracht is verdeeld in verschillende compartimenten, zo is stapsgewijs de hele gracht uitgebaggerd.

Ook in het kader van de ecologie zijn maatregelen genomen. De oude laanbomen zijn beschermd met houten latten om beschadiging van de kwetsbare stammen te voorkomen.

De vissen zijn onder toezicht van ecologen handmatig uit de gracht gehaald en in het volgende compartiment gezet.

Inmiddels is het werk naar tevredenheid opgeleverd en kan de gracht weer jaren mee.

Witte Rentmeesters & Makelaars adviseerden bij dit project naast hun taak als beherend rentmeester van deze buitenplaats. Wij stonden de directie en het bestuur met raad en daad ter zijde in het projectmanagement van het baggerproject.

Naast de hierboven beschreven werkzaamheden was afstemming nodig tussen het rijk, de gemeente Oude IJsselstreek, onderzoeksbureau op het gebied van explosieven, ecologen en een aannemer die dergelijke projecten aankan. Gezien de tijdelijke afsluiting van wegen is ook gecommuniceerd met de recreanten en omwonenden in het gebied.


 

Over Witte Rentmeesters en Makelaars
Beheer van landgoederen, agrarische makelaardij, woningmakelaardij en onteigeningen vormen al meer dan 29 jaar de kernactiviteiten van Witte Rentmeesters en Makelaars uit Hoog-Keppel. Op die jaren kijken we met gepaste trots terug.

Maar dat weerhoudt ons kantoor er niet van om de blik op de toekomst te richten. Als team van rentmeesters en makelaars gaan we constant voor ontwikkeling om in de markt voorop te blijven lopen. Dat doen we met verschillende achtergronden. Vanuit agrarisch beheer, vanuit de makelaardij en vanuit een juridische achtergrond. Op die manier zijn wij thuis in de breedte van het landelijk gebied.
Lees meer over ons