Witte Rentmeesters en Makelaars

Aerdt

Renbaan 

€ 68.400 Kosten koper

Verkocht! Perceel te Aerdt

Kenmerken

 • Status
  Verkocht
 • Type object
  Lossegrond
 • Prijs
  € 68.400 Kosten koper
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
 • Lees meer

Renbaan 


Verkocht! Perceel te Aerdt
€ 68.400
Kosten koper
Dit perceel landbouwgrond wordt verkocht op basis van een BIEDEN VANAF prijs. Biedingen vanaf € 35.000,-/hectare worden door verkoper in overweging genomen.
Het te verkopen object betreft een perceel landbouwgrond gelegen nabij de Renbaan te Aerdt, kadastraal bekend gemeente Aerdt, sectie B, nummer 1467 en heeft een oppervlakte van 1.95.39 hectare. Het perceel is gelegen op korte afstand van de bebouwde kom van Aerdt en is geschikt als een belegging daar het regulier verpacht is, onder de kop bijzonderheden vindt u hierover meer informatie.

Bodem
De grond valt te classificeren als kalkhoudende ooivaaggronden, bestaande uit zware zavel en heeft grondwatertrap VI (GHG 40-80 cm en GLG >120 cm).

Ontsluiting
Het perceel is goed ontsloten middels de openbare weg.

Bestemming
Het perceel is gelegen in het “Bestemmingsplan Buitengebied 2008”, vastgesteld door de gemeente Rijnwaarden op 19 mei 2009. De vigerende bestemming betreft “Agrarisch gebied”.

Zakelijk recht
Op het perceel landbouwgrond is geen vermelding van publiekrechtelijke beperkingen.

Bodemonderzoek
Op het perceel landbouwgrond is geen vermelding van een bodemverontreiniging. Een gedeelte van de toegangsweg heeft de aanduiding “voldoende onderzocht/gesaneerd”, op het overige gedeelte is geen vermelding van een bodemverontreiniging. (Bron: Bodemloket)

Bijzonderheden
Het perceel zal in regulier verpachte staat worden opgeleverd. Het is gelegen in het Oostelijk veehouderijgebied. De pachtopbrengst per 1 november 2019 (periode: 1-11-2018 t/m 31-10-2019) bedraagt: € 1.320,- per jaar, pachter betaald achteraf.
 • Status
  Verkocht
 • Type object
  Lossegrond
 • Prijs
  € 68.400 Kosten koper
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
Bekijk alle foto's
Bekijk alle foto's