Witte Rentmeesters en Makelaars

Aerdt

Loostraat 

Verkoop bij inschrijving -

Verkocht bij inschrijving! Perceel te Aerdt

Kenmerken

 • Status
  Verkocht bij inschrijving
 • Type object
  Lossegrond
 • Prijs
  Verkoop bij inschrijving -
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
 • Lees meer

Loostraat 


Verkocht bij inschrijving! Perceel te Aerdt
Verkoop bij inschrijving
-
Dit perceel landbouwgrond wordt verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Indien u belangstelling heeft kunt u het inschrijvingspakket opvragen bij Witte Rentmeesters en Makelaars te Hoog-Keppel. De inschrijving sluit op d.d. 20 februari 2020 om 12.00 uur. Biedingsformulieren dienen conform de inschrijvingsvoorwaarden te worden ingediend bij Prick & Van Houtum Notarissen te Zevenaar.

Het te verkopen object betreft een perceel landbouwgrond gelegen nabij de Loostraat te Aerdt, kadastraal bekend gemeente Aerdt, sectie B, nummer 2005 en heeft een oppervlakte van 3.74.70 hectare. Het perceel is gelegen op korte afstand van de bebouwde kom van Aerdt en is voor akkerbouw geschikt.

Bodem
De grond valt te classificeren als kalkhoudende ooivaaggronden, bestaande uit zware zavel en lichte klei en heeft grondwatertrap VI (GHG 40-80 cm en GLG >120 cm).

Ontsluiting
Het perceel is goed ontsloten ten opzichte van de openbare weg en middels een dam met duiker bereikbaar.

Bestemming
Het perceel is gelegen in het “Bestemmingsplan Buitengebied 2008”, vastgesteld door de gemeente Rijnwaarden op 19 mei 2009. De vigerende bestemming betreft “Agrarisch gebied”.

Zakelijk recht
Op het perceel ligt een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b, van de Belemmeringswet Privaatrecht. De gerechtigde betreft Waterschap Rijn en IJssel.

Bodemonderzoek
Er is geen vermelding van een bodemverontreiniging. (Bron: Bodemloket)

Bijzonderheden
Het perceel zal in vrije staat worden opgeleverd.
 • Status
  Verkocht bij inschrijving
 • Type object
  Lossegrond
 • Prijs
  Verkoop bij inschrijving -
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
Bekijk alle foto's
Bekijk alle foto's