Vergadering raadscommissie gemeente Bronckhorst over de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030
geschreven op 11-10-2019
door Piet 't Jong
delen

Vergadering raadscommissie gemeente Bronckhorst over de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Op 10 oktober 2019 vergaderde de raadscommissie van de gemeente Bronckhorst over de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030. De gemeente heeft de ambitie gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. De Verrijkte Routekaart vormt het handvat om deze ambitie waar te maken. De Verrijkte Routekaart stelt de ruimtelijke kaders vast waaraan duurzame energie-initiatieven, zoals de aanleg van zonneparken en windturbines, moeten voldoen. Initiatiefnemers kunnen met behulp van dit beleidsstuk inzien waar in de gemeente windturbines en zonneparken in beginsel wel en niet gebouwd kunnen worden.

Vergadering raadscommissie gemeente Bronckhorst over de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

De mogelijke komst van windturbines met een tiphoogte van 200 meter heeft veel onrust veroorzaakt onder de bevolking. Donderdagavond waren burgers van Bronckhorst daarom in grote getale aanwezig bij de commissievergadering.

Onder het lawaai van bladblazers en trekkers werd de vergadering officieel ingeluid. Tweeëntwintig mensen maakten tijdens de vergadering gebruik van hun inspraakrecht, waaronder ook Pieter Witte, namens Landgoed ’t Mulra te Hoog Keppel.

Wethouder Paul Hofman stelde in zijn afsluitende betoog dat Nederland de opgave heeft om de energietransitie waar te maken. Ook de gemeente dient daarin haar steentje bij te dragen. Een klein aantal grote windturbines is volgens hem wenselijker dan een groot aantal kleinere turbines. Over het algemeen begrepen de sprekers het belang van de aankomende energietransitie, maar bekritiseren zij de werkwijze van de gemeente in haar communicatie met de burgers en de totstandkoming van de Verrijkte Routekaart. Bewoners van de gemeente maken zich zorgen dat door de komst van windturbines hun leefomgeving wordt verpest, en vragen aan de gemeente om strenger te zijn in de voorwaarden die zij stellen aan het plaatsen van windturbines, zodat natuur, landschap, woongenot en gezondheid behouden blijft.


Op 31 oktober 2019 zal de raad per besluit de Verrijkte Routekaart gaan goed- of afkeuren.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5XlpvxkBJk

Vergadering raadscommissie gemeente Bronckhorst over de Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact op met ons kantoor.

Meer informatie?