Veldexcursie landgoed Gerven en Hell
geschreven op 09-02-2018
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Veldexcursie landgoed Gerven en Hell

Goede veldexcursie gehad met een aantal ambtenaren van de provincie Gelderland over het landschap en de cultuurhistorie van landgoederen Gerven en Hell.

Het bracht veel nieuwe feiten aan het licht over de ontstane geschiedenis van de landgoederen Gerven en Hell. Harm Peter de Vries heeft namens ons kantoor het afgelopen jaar een waardestellend onderzoek uitgevoerd voor de landgoederen. De landgoederen Gerven en Hell liggen in de Gelderse Vallei grofweg tussen de plaatsen Putten, Voorthuizen en Nijkerk. Wie voor de eerste keer de landgoederen bezoekt waant zich enkele decennia terug in de tijd. Door gedegen beheer zijn de littekens van ruilverkaveling, schaalvergroting en de mechanisatie van de landbouw het landschap bespaard gebleven. De ruimtelijke samenhang tussen cultuurhistorie, landschap en ecologie zijn nog duidelijk zichtbaar. Door de aanwezige waarde is de druk vanuit de overheden – met een overwegend restrictief beleid – dan ook groot waardoor nieuwe en noodzakelijke ontwikkelingen nauwelijks van de grond kwamen. De nadruk van de overheden heeft altijd gelegen op de ecologie en er is nauwelijks aandacht geweest voor landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Landgoed Gerven kent zijn oorsprong in de negende eeuw.  Gronden werden ontgonnen en een groot aantal boerderijen vestigden zich op de landgoederen. Lage gronden werden ontgonnen als hooiland en beweiding door vee. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bouwlanden, hooilanden, heideterreinen, hakhout en boerenerven met een historische verkaveling, wildwallen en waterlopen een waardevol geheel vormen. Het geheel is echter meer dan de som der delen. Samen vormen deze losse bouwstenen een bijzonder gaaf middeleeuws agrarisch cultuurlandschap, waar de ruimtelijke samenhang bewaard is gebleven. Geen kleine restanten maar een volledig historisch landschapssysteem van meer dan duizend hectare. Deze compleetheid en uitgebreide schaal zijn binnen Nederland uniek. Samen met overheden en de pachters wordt gewerkt aan het pilot project natuur inclusieve landbouw waarbij landbouw, natuur en landschap meer een samenspel en harmonie met elkaar vormen.

Meer informatie

Is een veldbezoek voor u van belang? Neem dan contact met ons kantoor op.

<h4>Diensten</h4>