Statenleden brengen bezoek aan landgoed De Poll
geschreven op 11-11-2015
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Statenleden brengen bezoek aan landgoed De Poll

Op 4 november 2015 brachten de leden van Provinciale Staten van Gelderland een bezoek aan landgoed De Poll te Voorst. De Poll is gelegen in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en behoort tot één van de mooiste en oudste landgoederen van Gelderland.

Het landgoed wordt geroemd om haar bijzondere historisch cultuurlandschap en haar vele Rijks- en Gemeentelijke monumenten. In 2014 heeft het landgoed van de Vereniging Cultuurlandschap een eervolle prijs de Gouden Mispel gekregen, voor het behoud en beheer van het karakteristieke meidoorn heggenlandschap en de middeleeuwse Bomendijk. 

Landgoed in ontwikkeling
Door de schaalvergroting in de landbouw zijn de afgelopen 15 jaar diverse pachters gestopt op het landgoed. De veelal monumentale boerderijen bleken niet meer geschikt voor de moderne landbouw en kwamen leeg te staan. Naast een interne kavelruil is ingezet op oppervlaktevergroting van agrarische toekomstbedrijven op het landgoed. Voor het gehele landgoed is een ontwikkelingsplan opgesteld, waarbij is ingezet op herbestemming en restauratie van de vrijgekomen agrarische monumentale IJsselhoeven en het versterken van de landschaps- en natuurwaarden. 

Op het landgoed staat ook de bekende ruïne De Nijenbeek (www.denijenbeek.nl). De ruïne behoort nog tot een van de laatste gave ruïnes die Nederland heeft. De ruïne wordt momenteel geconsolideerd en gerestaureerd. De consolidatie werkzaamheden maken tevens deel uit van het ontwikkelingsplan van het landgoed. Op het voorterrein van de ruïne wordt momenteel voor bezoekers een infopunt en educatieruimte gerealiseerd.

Mede met de hulp van de gemeente Voorst, de provincie Gelderland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Geldersgenootschap is een kostendekkend plan opgesteld, waardoor het behoud van het landgoed voor de langere termijn is veilig gesteld. In 2014 is gestart met de restauratie en herbestemming van een vijftal boerderijen voor wonen en werken en in het voorjaar van 2015 met de consolidatie van de Nijenbeek. Eind 2015 wordt verwacht dat de restauraties en consolidaties zijn afgerond. 

De Statenleden brachten o.a. een bezoek aan boerderij De Kempe, waarin nog een oude landsheerkamer aanwezig is. Ter plaatse verdiepten zij zich in het energiezuinig maken van monumentale gebouwen. Het traject herbestemming wordt inzichtelijk gemaakt door het voorbeeld van boerderij De Kempe. Voor de restauratie had dit monument een agrarische bestemming welke na de herbestemming zal veranderen in woonhuis en Bed- en Breakfast. 

Werkgelegenheid subsidies provincie Gelderland
Dankzij werkgelegenheidsubsidies en subsidies van de provincie Gelderland ter stimulering van de Gelderse economie, is het mede mogelijk geworden een groot aantal monumentale boerderijen en de ruïne De Nijenbeek te restaureren en consolideren. 

Ons kantoor is van het begin af aan intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen en de directe uitvoering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de projectcoördinatie? Neem dan contact op met ons kantoor.

<h4>Diensten</h4>