Oude hooibergen, binnenkort te zoeken als een speld?
geschreven op 11-04-2017
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Oude hooibergen, binnenkort te zoeken als een speld?

Het is duidelijk dat door de intensivering van landbouw en de bijbehorende schaalvergroting schaalvergroting het Nederlandse landschap de afgelopen decennia snel is veranderd. Dat een en ander ook invloed heeft op de inrichting van boerenerven behoeft geen nadere uitleg. Erf-typische bebouwing verdwijnt in hoog tempo. Naast oude kippenhokken vallen ook veel hooibergen ten prooi aan herinrichting van het boerenerf.

Veelal zet het wegvallen van de hooiopslag-functie de neerwaartse spiraal in. Vervolgens wordt de hooiberg aangewend als alternatieve opslagmogelijkheid voor oude machines om daarna, na een periode van slecht onderhoud, uit veiligheidsoverwegingen gesloopt te worden. 

Daarmee gaat een beeldbepalend deel van oude boerenerven verloren. Dat het ook anders kan laat de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed zien. In een nieuwe brochure zet de dienst uiteen hoe hooibergen een nieuwe functie kunnen krijgen. Eveneens laat de brochure licht schijnen op het achterliggende relevante beleid. Daarnaast wordt er ingegaan op het onderhoud aan de verschillende typen hooibergen. 


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over erf-typische bebouwing? Neem dan contact op met ons kantoor.