Oude gebruiken onder modern beheer
geschreven op 30-09-2016
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Oude gebruiken onder modern beheer

Als rentmeesterskantoor staan wij grondeigenaren bij in het beheer van hun landelijk vastgoed. Dit werk kent een grote verscheidenheid aan vastgoed, maar ook aan opdrachtgevers. Zo beheren wij landgoederen, natuurgebieden en complexen landbouwgrond voor onder andere particulieren, stichtingen, kerkelijke instellingen en verenigingen.

Ieder vaak met een rijke historie en een diversiteit aan doelstellingen. Twee grondeigenaren met een bijzondere geschiedenis zijn de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 uit Winterswijk en het Sint Oswaldusgilde uit Zeddam.

De Vicarie Sancti Nicolai is een vroegmiddeleeuwse stichting met grondbezit tussen de plaatsen Winterswijk en Groenlo. De inkomsten uit het vastgoed – pachten en huren – werden eerst ingezet voor het aanstellen van een priester en later voor het stimuleren van academisch- en hoger onderwijs voor familieleden van de geslacht Van Basten (Batenburg). Nog steeds wordt er jaarlijks door de collator een bijdrage toegewezen aan één of meerdere studenten. Tijdens de Bataafse Tijd zijn veel Vicariën, Kapellaniën en Prebenden verdwenen, waardoor er in Nederland nog maar circa 25 zijn overgebleven. Het bijzondere aan de meeste van deze instellingen is het feit dat de inkomsten beschikbaar worden gesteld voor onderwijs, kunst en/of goede doelen en ze vaak al vele honderden jaren verbonden zijn aan één geslacht.

Net als de Vicarie Sancti Nicolai kent het Sint Oswaldusgilde een rijke historie. In het markeboek van het Zeddamsche Bos wordt er in 1533 voor het eerst melding gemaakt van het ‘Sunte Oiswailtz Schutten tot Ziedam’. De zilveren borstplaat welke tot de dag van vandaag wordt gedragen vermeld het jaartal 1654. De eerste vermelding van grondbezit komt uit het ‘Groot Boek van St. Ozewaldus Gilde van Zeddam 1822’, waarin melding wordt gemaakt van bos- en heideterreinen welke later zijn ontgonnen en als landbouwgronden in gebruik zijn genomen. De inkomsten van deze gronden komen ten gunste van het Gilde en worden gebruikt voor het organiseren van diverse activiteiten voor leden en de gemeenschap. Nieuwe leden kopen zich in en worden statutair mede-eigenaar van de bezittingen van het Gilde en hebben gratis consumpties op bijeenkomsten en feesten van het Gilde. 

Beide organisaties laten zien dat ze na circa 500 jaar nog steeds midden in de maatschappij staan en een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed.

Met modern rentmeestersbeheer houden ze het moeiteloos de volgende 500 jaar vol.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie hoe wij u als grondeigenaar kunnen bijstaan in het beheer van uw landelijk vastgoed? Neem dan contact op met ons kantoor.