Grote belangstelling bij inschrijving landbouwbedrijven in Molkwerum en Duiven
geschreven op 25-02-2015
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Grote belangstelling bij inschrijving landbouwbedrijven in Molkwerum en Duiven

Verkoop van landbouwgronden en boerderijen waarvoor vooraf de nodige belangstelling is, gebeurd de laatste tijd steeds vaker door een onderhandse inschrijving te organiseren.

In Friesland is door ons kantoor de boerderij Heinskip met ruim 26 hectare landbouwgrond in Molkwerum via een onderhandse inschrijving verkocht. Ruim 30 geïnteresseerden waren aanwezig bij het openen van de enveloppen in de ligboxenstal van de boerderij.Er waren 12 bieders op de individuele kavels en de massa. De boerderij is gegund, evenals alle kavels. Gemiddeld werd er circa € 58.850,- per hectare betaald. De prijzen lagen aanzienlijk hoger dan elders in het gebied, tot dat moment werden betaald.

In Duiven en Loo is door ons kantoor ruim 52 hectare uitstekende kleigrond middels een inschrijving te koop gezet. De inschrijving heeft inmiddels plaatsgevonden. De meeste kavels zijn gegund, evenals de boerderij. Voor de gegunde kavels is tussen de € 60.000,- en € 62.000,- per hectare betaald. De niet gegunde percelen worden de komende tijd mogelijk onderhands verkocht.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de verkoop van landbouwgronden en boerderijen? Neem dan contact op met ons kantoor.