De Veldhoef, door creatief ondernemerschap boeren midden in de natuur
geschreven op 24-06-2016
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

De Veldhoef, door creatief ondernemerschap boeren midden in de natuur

Gerrie en Aalt van Kempen boeren vanaf 1992 op de boerderij De Veldhoef in Putten. Op De Veldhoef wordt er geboerd met respect voor de natuur. Ruim 95 melkkoeien worden er gemolken. Daarnaast is Gerrie actief sinds 2004 met haar hondenvakantieverblijf. De boerderij ligt midden in een groot natuurgebied en maakt deel uit van het particuliere landgoed Gerven. Bossen en heideterreinen omzomen de graslanden en de akkers van het melkveehouderijbedrijf.

Het runnen van een agrarisch bedrijf midden in de natuur valt niet mee en vraagt om creatief en innovatief ondernemerschap. Een deel van de weilanden ligt vrij laag en de waterhuishouding ter plaatse is verre van optimaal, waardoor pas laat in het voorjaar gestart kan worden met de voederwinning. Gerrie en Aalt van Kempen weten echter van aanpakken en hebben vanaf het begin de omringende natuur geïntegreerd binnen hun veehouderijbedrijf. Er is een grote poel aangelegd, weilanden zijn omgetoverd in bloemrijke graslanden en er zijn diverse natuurstroken langs de randen van de landbouwgronden aangelegd. Aalt is een ondernemer met een groen hart: "Als ik 's morgens vroeg de koeien uit de wei haal om te melken, zie ik vaak reeën staan in de bloemrijke weilanden en af en toe loopt er een das. Het is een voorrecht om op zo een mooie plek te mogen boeren en daar geniet ik elke dag van".

De agrarische natuurbeheersubsidies zijn volgens Aalt een welkome aanvulling op het inkomen uit de melkveehouderij en maken het mogelijk actief aan natuurbeheer te doen. Maar alleen door echt te ondernemen kunnen ze het bedrijf laten renderen. Niet voor niets zijn zij door Business Event Putten genomineerd als de beste ondernemers van Putten 2016; "We delen onze opgedane kennis graag met anderen". Op De Veldhoef geven we voorlichtingen aan scholieren van het Groenhorst College te Barneveld. Hier laten we hen zien hoe je ook een agrarisch bedrijf op een landgoed kunt runnen en tegelijkertijd de natuurwaarden versterkt en een oud historisch cultuurlandschap kunt behouden".

Bij de provincie gaan er steeds meer stemmen op om boeren op landgoederen te stimuleren en meer agrarische natuurbeheer op hun bedrijven toe te passen. Volgens Aalt is agrarische natuurbeheer door boeren een stuk goedkoper, goed voor de biodiversiteit en bespaart de overheid fors op dure omvormingssubsidies van landbouwgrond naar natuur, die er vaak op oude historische landgoederen er toe leiden dat het cultuurlandschap ongewild verdwijnt.

In samenspraak met de pachters en de landgoedeigenaresse wordt nagedacht over een verdienmodel voor de agrarisch bedrijven, waarbinnen natuur en landschapsbeheer een steeds belangrijkere rol vervuld. Centraal staat daarbij het behoud van het oude historische cultuurlandschap.

Witte Rentmeesters en Makelaars heeft een visie opgesteld voor de landgoederen en deze vormt de basis voor het plan om de economische dragers voor de agrarische bedrijven en de landgoederen te verbeteren. Naast projectcoördinatie is het de taak van het kantoor om verschillende partijen bij elkaar te brengen en de doelen uit de visie te realiseren. Rentmeester Pieter Witte ziet het als een uitdaging om samen met alle betrokkenen een economisch verdienmodel te ontwikkelen, waarbij het oude historische cultuurlandschap behouden blijft en de pachters geld kunnen verdienen met natuurbeheer en dit duurzaam geïntegreerd wordt binnen hun agrarische bedrijven.

Wilt u meer weten over boerderij De Veldhoef? Bekijk hier de website.

Meer informatie?

Wilt u een landgoedvisie die de basis vormt voor het plan om de economische dragers voor de agrarische bedrijven en landgoederen te verbeteren? Neem dan contact op met ons kantoor.