Wordt het kop of kont? Stikstofboer of natuurboer?
geschreven op 09-02-2022
door Pieter
delen

Wordt het kop of kont? Stikstofboer of natuurboer?

Landbouw in Natura 2000 gebieden in gedrang, onzekere toekomst voor boerenbedrijven. De overheid heeft haast met uitkoop stikstofboeren.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer hebben ambitieuze plannen. Vijfentwintig miljard euro is beschikbaar om de stikstofproblemen van de landbouw aan te pakken. Zo komt er komt een transitiefonds waarbij het geld uit dit fonds gebruikt kan worden voor stikstofreductie en natuurverbetering. Grote Natura 2000 gebieden, zoals de Veluwe, willen de bewindslieden als eerste aanpakken, uitkoop van boerenbedrijven en omschakeling naar andere vormen van landbouw en innovatie staan daarbij voorop. De overheid wil versneld agrarische bedrijven uitkopen die teveel stikstof produceren zodat elders ruimte ontstaat voor het bouwen van woningen, het vergroten van bedrijfsterreinen en aanleg van infrastructurele werken zoals de doortrekking van de A15. Ook denken de ministers na over nieuwe verdienmodellen voor de landbouw waarvoor hun pr-bedrijven prachtige kreten bedacht hebben, zoals: bio-based bouwmaterialen, carbon credits en landschapsgrond. Mooie kreten waar een boer die in de praktijk werkt niet zoveel mee kan. Wanneer we met zijn allen toe willen naar een kringlooplandbouw zullen we de boeren moeten belonen voor hun werk. Tenslotte zorgen ze voor ons voedsel en verzorgen ze ons landschap met de aanwezige natuurwaarden.

De overheid heeft haast, inmiddels zijn wij als kantoor door meerdere agrariërs benaderd die bedrijven hebben in Natura 2000 gebieden om ze terzijde te staan bij uitkoop op onteigeningsbasis en met de noodzakelijke bedrijfsverplaatsing. De provincie Gelderland werkt samen met waterschappen, gemeenten en landgoedeigenaren aan de uitwerking van plannen om boerenbedrijven uit te plaatsen of de bedrijven om te vormen naar kringlooplandbouwbedrijven met een goede beloningsstructuur. In dit traject zullen we in een vroeg stadium meedenken over de plannen en samen met onze opdrachtgevers als onteigeningsexperts hen zo goed mogelijk helpen en voor hun belangen opkomen. De onteigeningsexperts van Witte Rentmeesters en Makelaars staan voor u klaar om u te helpen wanneer de overheid bij u voor de deur staat om uw bedrijf uit te kopen.

Wordt het kop of kont? Stikstofboer of natuurboer?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor.

Diensten

> Advies