Start baggerproject gracht historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen
geschreven op 14-11-2018
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Start baggerproject gracht historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen

Afgelopen maandag 12 november 2018 vond een kick-off bijeenkomst plaats inzake het baggerproject op Huis Landfort. Aan deze kick-off namen vertegenwoordigers van overheidsinstanties en andere belanghebbenden deel en zij werden geïnformeerd over dit baggerproject van de gracht.

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek kreeg hiervoor de opdracht. Op dit moment is de gracht geheel dichtgeslibd. Verder werkt explosievenopsporing- en ontruimingsdienst Armaex mee omdat het vermoeden bestaat dat in de gracht mogelijk munitie terecht is gekomen. Tijdens de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog is fors gevochten op Landfort. Om die reden neemt de stichting Erfgoed Landfort (sEL) extra veiligheidsmaatregelen tijdens dit baggerproject. Op grond van haar wetgevende taak verleent de gemeente Oude IJsselstreek een coördinerende rol. Witte Rentmeesters & Makelaars adviseren bij dit project naast hun taak als rentmeester van deze buitenplaats. Wij staan de directie en het bestuur met raad en daad ter zijde in het projectmanagement van dit baggerproject Landfort. "Een uitdagend en leuk project om te doen, wij gaan er voor", aldus rentmeester Pieter Witte.

stichting Erfgoed Landfort is sinds 2017 eigenaar van het centrale deel van de buitenplaats Landfort. sEL stelt zich ten doel om deze historische buitenplaats haar oude glans terug te geven. Volgens René Dessing, directeur van sEL, wordt in 2019 gestart met de restauratie van Huis Landfort met het omringende parkeiland: "Wij willen de buitenplaats en het huis weer het aanzien van 1825-1830 teruggeven", aldus René Dessing. Voorts staat sEL in de startblokken om de restauratie van het landhuis en de herbouw van het voormalige in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog verdwenen koetshuis te gaan uitvoeren. Het te renoveren park werd destijds door de bekende tuinarchitect Johan David Zocher jr. aangelegd. Over enkele jaren zal de stichting park en tuin te kunnen openen voor bezoekers. Daarnaast ambieert sEL om van Landfort een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur te maken. Wij verwachten dat de renovatie van het huis, het park en het baggeren van de grachten toekomstige bezoekers aan Huis Landfort zondermeer zal bekoren waarbij het streven is om in 2020 grotendeels met dit project gereed te komen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het baggerproject? Neem dan contact op met ons kantoor.