Natuurontwikkeling landgoed 't Mulra
geschreven op 04-09-2015
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Natuurontwikkeling landgoed 't Mulra

Landgoed ’t Mulra is een 140 hectare groot landgoed gelegen aan weerszijden van de Oude IJssel tussen de plaatsen Hoog-Keppel en Laag-Keppel.

Het gebied bestaat uit een samenspel van natuurterreinen, bossen en agrarische percelen. De voormalige dynamiek van de Oude IJssel is nog steeds herkenbaar in het landschap aanwezig in de vorm van oude stroomruggen, rivierduinen en oude afgesneden strangen en meanders. Deze afwisseling van elementen en de gaafheid van het landschap maakt ’t Mulra tot een waardvol gebied met een hoog ecologisch potentieel. 

De Oude IJssel is verantwoordelijk geweest voor de vorming van het landschap op het landgoed. Tot de regulatie en indijking van deze rivier geleden, hadden geologische processen vrij spel. De Oude IJssel heeft nooit een vaste loop gehad, maar kon vrij meanderen en in het gebied tussen de rivierduinruggen van Hoog-Keppel en Eldrik. Alle waterpartijen op het landgoed zijn meanders van de Oude IJssel waarvan de leeftijd van enkele zelfs teruggaat tot de late steentijd.

In 2009 en 2010 heeft het landgoed in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland 19 hectare nieuwe natuur gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Het behoud en versterken van de bovengenoemde oude meanders van de Oude IJssel was onder andere het uitgangspunt voor deze natuurontwikkeling. Oude en verdwenen strangen zijn met subsidie gerestaureerd en weer in verbinding gebracht met bestaande watergangen. Hierdoor ontstaat er een doorstroom van het water die het verlandingsproces van de strangen tegen gaat. Op deze wijze ontstaat er een landschap met rietvelden, moerassen, moerasbossen en open water. Een ideaal landschap voor de roerdomp, karekiet en de visotter. De 19 hectare nieuwe natuur rond de waterpartijen vormen een buffer om vermesting van het oppervlakte water tegen te gaan.

Met name de samenwerking tussen de overheid en het landgoed hebben dit project tot een groot succes gemaakt.

Na 5 jaar is het tijd om de balans op te maken. In 5 jaar tijd hebben de voormalige intensief beheerde landbouwgronden zich getransformeerd tot kruidenrijke graslanden met een goed ontwikkelde structuur. Alsof het nooit anders is geweest. Ecologisch en landschappelijk een groot succes!

De foto’s geven een inkijkje in het gebied tijdens de werkzaamheden in 2009/2010 en het behaalde resultaat na 5 jaar natuurbeheer. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de natuurontwikkeling op landgoed 't Mulra? Neem dan contact op met ons kantoor.