Monumentenaftrek wordt subsidieregeling
geschreven op 03-07-2018
categorie Kantoornieuws
door Martin
delen

Monumentenaftrek wordt subsidieregeling

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin zij ingaat op de omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten naar een subsidieregeling.

In deze brief benadrukt de minister nogmaals het belang van de financiële ondersteuning voor onderhoud aan rijksmonumenten. Het kabinet vindt het erfgoed een onmisbare bouwsteen voor de samenleving. Als de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten wordt afgeschaft, is het daarom van belang dat er een andere ondersteunende maatregel voor in de plaats komt. De regering wil gericht blijven investeren in de instandhouding van ons erfgoed.

Verschillende onderzoeksbureaus hebben in opdracht van de regering onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van rijksmonumenten. Voor de omvorming van de fiscale aftrek naar een subsidieregeling zijn verschillende aspecten van belang:

  • kwaliteit: dit wordt bij een subsidieregeling standaard getoetst terwijl deze toets niet geldt bij een fiscale aftrek;

  • focus op monumentale elementen: met de fiscale aftrek worden nu ook niet-monumentale elementen (zoals verwarmingsinstallaties en sanitair) meegenomen voor de aftrek, terwijl een subsidie alleen gericht is op behoud van het historische materiaal. Dit is uiteindelijk ook de essentie van de regeling.

De conclusie is daarom dat een subsidieregeling een kwalitatief betere en gerichtere vorm van financiële ondersteuning is. De regering zal de conclusies en aanbevelingen die uit deze onderzoeken volgen overnemen. Daarom komt de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten per 1 januari 2019 te vervallen en komt er een subsidieregeling voor in de plaats.

Subsidie
Er komt één nieuwe regeling voor onderhoud voor alle huidige (en toekomstige) eigenaren van rijksmonumenten. De eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woning. De subsidie zal maximaal 35% van de gemaakte instandhoudingskosten bedragen. Omgerekend komt dit grofweg overeen met de huidige tegemoetkoming via de fiscale aftrek.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met ons kantoor.