Landgoedeigenaren maken werk van verdrogingsproblematiek Wehlse bossen
geschreven op 02-07-2019
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Landgoedeigenaren maken werk van verdrogingsproblematiek Wehlse bossen

Vandaag veldbezoek gebracht aan het Jagershuis in Wehl en de plannen verder uitgewerkt om de verdroging van de landgoederen Jagershuis en Stilliwald tegen te gaan.

Samen met, de vrijwilligers van de Vrienden van de Welhse bossen, de Bosgroep en en het Waterschap Rijn en IJssel is er een plan uitgewerkt om het regenwater langer vast te houden in de bossen en natuurterreinen. Alle sloten en watergangen zijn geïnventariseerd door de vrijwilligers van de Vrienden van de Wehlse bossen. Watergangen die nu nog diep door de landgoederen heen snijden en als drains werken zullen verontdiept worden, natuuroevers gecreëerd worden en door een slim systeem te bedenken om het water bij harde regenbuien en hoosbuien langer vast te houden kunnen de landgoederen het water langer vasthouden en de waardevolle natuurwaarden behouden worden.

Merel Lammertink is systeemadviseur van het Waterschap Rijn en IJssel en helpt ons om de plannen goed van de grond te krijgen. Boer Jan van Laak van het Stilliwald, die een vleesvee en akkerbouwbedrijf heeft, doet veel aan agrarisch randenbeheer en is ook zeer enthousiast over de plannen om de bossen te vernatten. De afgelopen twee jaar is door de droogte circa 7 hectare fijnsparbos en lariksbos verdroogt en aan het afsterven. Bij de plannen die nu gemaakt worden zal worden ingespeeld op de klimaatveranderingen die thans steeds meer plaatsvinden in plaats van naaldhout zal onder andere meer loofhout aangeplant worden waardoor de CO2 uitstoot verder omlaag gebracht kan worden.

We gaan nu in overleg met diverse pachters en ook hun betrekken bij de plannen. Mogelijk dat ook op hun gronden deels agrarisch natuurbeheer gerealiseerd kan worden en er een win-win situatie ontstaat voor de agrariër en de natuur. In augustus gaan we verder met elkaar praten in de stuurgroep en hopen we dat de subsidie rond komt en we snel aan de slag kunnen om de verdroging van de Wehlse bossen een halt toe te roepen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze aanpak? Neem dan contact op met ons kantoor.