Landgoed Het Jagershuis onderzoekt aanleg natuurbegraafplaats
geschreven op 26-01-2021
door Piet 't Jong
delen

Landgoed Het Jagershuis onderzoekt aanleg natuurbegraafplaats

Sinds de koop in 1824 van een deel van ‘de Wehlse Heide’ is Landgoed het Jagershuis privébezit gebleven van opvolgende generaties van de familie Van Nispen tot Sevenaer. De familie blijft streven naar behoud en continuïteit van het landgoed.  

Zij deed dat samen met leden van de familie Moorman die 4 generaties lang het beheer voerde. Dat is sinds het pensioen van Harry Moorman in handen van Rentmeesterskantoor Witte.

Het landgoed steunt ook op de samenwerking met de vrienden van Stichting “Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap”. Dit alles mede ten behoeve van de bewoners van de omgeving die er fietsend of wandelend kosteloos van de natuur kunnen genieten. De enige gevraagde wederdienst bestaat uit respect voor de stilte van de natuur en de dieren en nakoming van de geldende regels.

Voor het toekomstig behoud onderzoekt het landgoed momenteel de mogelijkheid om een natuurbegraafplaats op te richten op het landgoed. Het landgoed wil in de komende jaren namelijk volop gaan inzetten op een versterking van de natuur. De realisatie van een natuurbegraafplaats dient er mede toe om dit natuurontwikkelingsplan te kunnen financieren.

Natuurbegraven is volgens het landgoed een functie die recht doet aan de historische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed. Er is slechts een beperkte oppervlakte voor de begraafplaats nodig om het beheer van het totale landgoed te ondersteunen. De verwachting is daarom dat er voor bezoekers en omwonenden niet veel verandert in de beleving van het gebied. Gekoppeld aan de aanleg van de natuurbegraafplaats wordt een natuurontwikkelingsplan opgesteld, dat een forse bijdrage moet leveren aan de flora en fauna op het landgoed.

De vraag naar natuurbegraven neemt de laatste jaren in heel Nederland toe. Een grafrecht op een natuurbegraafplaats is eeuwigdurend, in tegenstelling tot een grafrecht op een reguliere begraafplaats. Eventuele gedenktekens moeten bovendien van vergankelijke materialen zijn gemaakt, om te waarborgen dat het terrein haar natuurlijke karakter behoudt.

Het landgoed hoopt straks haar eigen houtzagerij te kunnen gebruiken om onder meer de kisten te vervaardigen. Ook wil het landgoed in de toekomst gaan samenwerken met lokale uitvaart- en horecaondernemingen uit de Achterhoek en Liemers. In december 2020 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem aangegeven principemedewerking te geven aan het plan, mede onder het voorbehoud dat het plan past binnen de landelijke en regionale wet- en regelgeving en dat belanghebbenden over het traject geïnformeerd worden. Of het project kans van slagen heeft, moet blijken uit diverse onderzoeken die in de loop van 2021 uitgevoerd zullen worden door het landgoed.

Het zal niet de eerste keer zijn dat er begrafenissen plaatsvinden op de landgoederen bij Wehl. Jonkheer Lodewijk van Nispen werd na zijn overlijden in 1872 begraven in het Wehlse Bos in het naastgelegen landgoed Stilliwald. Zijn grafmonument is nog steeds aanwezig en staat op de lijst van gemeentelijke monumenten.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor.