Koehandel om spoortunnel Landgoed 't Hartelaer leidt tot grote onvrede onder burgers gemeente Voorst
geschreven op 13-01-2021
door P.K. Witte
delen

Koehandel om spoortunnel Landgoed 't Hartelaer leidt tot grote onvrede onder burgers gemeente Voorst

Al meer dan veertig jaar worden er plannen gemaakt door de gemeente Voorst voor een Randweg om Twello. Al die jaren is de nut en noodzaak niet aangetoond, blijken tellingen van verkeersbewegingen onjuist en worden de plannen gebaseerd op achterhaalde wetgeving en onderzoeken. De provincie Gelderland ziet het als een gemeentelijke aangelegenheid en kent geen urgentie aan het project toe.  Een MER-plan uit 2012 zou nu de basis zijn om het plan te kunnen rechtvaardigen. Aan ingebrachte argumenten en feiten wordt veelal voorbij gegaan, de Randweg zal en moet er komen en rechtvaardigt blijkbaar de “koehandel” tussen de gemeente Voorst en ProRail om geld voor de spoortunnel op landgoed Hartelaer binnen te harken.

De gemeente Voorst wil geld zien van ProRail om de tunnel van de beoogde Westelijke Randweg Twello te kunnen aanleggen en als het aan wethouder Hans van der Sleen ligt, is hij bereid de door ProRail beoogde overwegen af te waarderen en af te sluiten spoorwegovergangen in Twello en Klarenbeek, hier voor op te offeren. Het afwaarderen en afsluiten van de spoorwegovergangen van ProRail ziet hij als een “ruilmiddel om aan geld voor de spoortunnel te komen”. Tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst van 12 januari jl. was wethouder Van der Sleen hier zeer duidelijk over: “Het speelt wel zeker een rol” en “Ja, op 25 januari vragen we de raad om goedkeuring uitvoering plan Randweg Twello”.

 

Burgers voelen zich overvallen door de plannen.

Vele burgers en organisaties voelen zich overvallen door de plannen en vragen om uitstel van de besluitvorming en geven tijdens de rondetafelgesprekken aan het gevoel te hebben dat het college van B&W het plan er door wil drukken.

 

Koehandel om spoortunnel Landgoed 't Hartelaer leidt tot grote onvrede onder burgers gemeente Voorst

Historisch landgoed bedreigt door Randweg.

Het tegen de dorpskern van Twello gelegen historische landgoed ‘t Hartelaer zal door de voorgenomen aanleg van de Randweg grote schade ondervinden: schade aan het landschap, de beschermde natuur van het landgoed en de ecologische hoofdstructuur van Gelderland.  Het (vracht)verkeer voor de industrieterreinen zorgen voor veel uitstoot van o.a. stikstof ter plaatse. Het belang van het landgoed als wandelgebied voor de bewoners van Twello, wordt gemakshalve aan de kant geschoven en de ligging in Ecologische Hoofdstructuur wordt door de gemeente onvoldoende serieus genomen.

Al vele jaren probeert het landgoed de gekenschetste gevolgen voor het Hartelaer, zoals aantasting historisch landschap en de natuurwaarden, onder de aandacht van het college te brengen, maar wordt er niet of nauwelijks naar de argumenten geluisterd. Hoe kan het dat een gemeente, die mede dankzij haar vele landgoederen de groenprijs van “ Groenste Gemeente van Europa “ heeft gewonnen, nu deze kwaliteiten gemakshalve maar aan de kant schuiven. “Wanneer de Randweg er ligt is het gebeurd met de relatieve rust op het landgoed”, aldus Pieter Witte, rentmeester van het landgoed. De Randweg loopt straks langs de rand en dwars door een deel van het landgoed. Samen met de dames Van Embden en de huurders en pachters strijdt hij tegen de Randweg Twello en weten zij zich daarin gesteund door vele inwoners van Twello.

 

Koehandel om spoortunnel Landgoed 't Hartelaer leidt tot grote onvrede onder burgers gemeente Voorst

Kosten Randweg lopen vermoedelijk fors de pan uit.

De randweg gaat volgen de wethouder 15 tot maximaal 20 miljoen kosten, exclusief btw. Daarbij worden gemakshalve de grondaankopen en onteigeningen buiten beschouwing gelaten. Uit vergelijkbare projecten in de regio, is inmiddels komen vast te staan, dat de gemeente de beoogde kosten, schromelijk onderschat. Tijdens de rondetafelgesprekken werd door diverse insprekers aangetoond, dat bij vergelijkbare projecten de kosten uitkwamen op 30 tot 40 miljoen of meer. Wanneer het plan wordt aangenomen, zal de burger en de beschermde natuur hier de dupe van zijn. Ook zal het landgoed 't Hartelaer haar natuurschoonwet status verliezen.

Voorafgaand aan het gesprek over de randweg werd door de raad en insprekers gesproken over de acute geld problemen van het zwembad. Door de corona pandemie draait het zwembad zwaar verlies. Om het zwembad van de ondergang te redden zal de gemeente ook haar bijdrage leveren. De raadsleden stelden dat financiële hulp ook nodig is, maar dat de gemeente verantwoord met haar geld dient om te gaan. Ironisch genoeg wordt een uur later gemakshalve vergeten, dat de plannenmakerij voor de Randweg Twello, over de afgelopen 40 jaar wellicht vele miljoenen aan gemeenschapsgeld hebben gekost. Een reden te meer om zo gauw mogelijk de oneigenlijke plannen van de randweg Twello definitief af te blazen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor