Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
geschreven op 11-04-2017
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Wist u dat alle taxateurs in dienst bij Witte Rentmeesters en Makelaars geregistreerde vastgoedtaxateurs zijn bij het NRVT? Door aangesloten te zijn bij het NRVT borgt Witte Rentmeesters en Makelaars dat zij aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen binnen de taxatiewereld.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Een Register-Taxateur van Witte Rentmeesters en Makelaars maakt vooraf duidelijke afspraken door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging waar exact in staat wat u van ons kunt verwachten en onder welke voorwaarden. Het rapport voldoet aan alle punten zoals gesteld mag worden van een professionele taxatiedienst, zodat aan ons rapport economisch en maatschappelijk vertrouwen kan worden ontleend en u op basis daarvan verder kunt met uw beslissingen.

Register-Taxateurs van Witte Rentmeesters en Makerlaars opereren altijd onafhankelijk en bekijken de zaak objectief. Zij hebben hun specialiteit liggen op landelijk en agrarisch vastgoed. Denk daarbij aan woonboerderijen, landgoederen, villa’s, landhuizen, monumentale huizen maar ook aan (complexe) agrarische bedrijven en cultuurgronden. Kortweg al het vastgoed buiten de bebouwde kom behoren tot de specialiteit van onze Register-Taxateurs.

Meer informatie?

Heeft u een taxatie nodig en dient de taxatie u inzicht te geven in de waarde waarop u beslissingen kunt nemen? Neem dan contact op met het team van Witte Rentmeesters en Makelaars.