Goed management herbestemming Monumentaal Erfgoed bespaart kosten
geschreven op 11-04-2017
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Goed management herbestemming Monumentaal Erfgoed bespaart kosten

Herbestemming van vrijkomend monumentaal erfgoed en het vinden van nieuwe functies met de daarbij behorende middelen is een complex proces en vraagt om een gedegen aanpak en deskundigheid.

Witte Rentmeesters en Makelaars helpt eigenaren bij het beheer van de vrijgekomen monumenten, stelt herbestemmingsvisies op en zoekt samen met de eigenaren naar nieuwe gebruikers, waardoor het onroerend goed weer verhuurd kan worden en monumenten renderen.

Op landgoederen komt het regelmatig voor, dat pachtboeren stoppen en de monumentale boerderij de agrarisch functie verliest. Veelal is er achterstand in het onderhoud en is er behoefte aan een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het pand voor nieuwe functies. Samen met de eigenaar stellen we een herbestemmingsplan op met exploitatiebegroting en een financieringsplan. Daarbij worden in de begin fase externe deskundigen ingeschakeld voor o.a. de historische waardestelling van het monument. Ook worden vaak al schetsplannen ontwikkeld, kostenbegrotingen opgesteld en een onderzoek gedaan naar de verhuur mogelijkheden van het monument na wijziging van de bestemming.

Zo gauw er een concept-plan ligt, gaan we samen met de opdrachtgever in overleg met de diverse overheden, om de gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken, maar tegelijkertijd te overleggen over de subsidie mogelijkheden en over het verkrijgen van laag rentende leningen om de financiering rond te krijgen en van de gewenste restauratie en renovatie van het monument. Vervolgens verzorgen we het offerte traject met de aannemer en worden plannen opgedragen, waarbij zo gewenst een restauratie architect wordt ingeschakeld en coördineren we het gehele project van begin tot eind. Door een strakke planning en er bovenop te zitten, kunnen we de kosten goed in de hand houden en het te restaureren monument op tijd gereed hebben voor de nieuwe gebruiker(s).

Meer informatie?

Voor het managen van restauratieprojecten bent u bij Witte rentmeesters en Makelaars aan het juiste adres. Wilt u vrijblijvend informatie, dan zijn we gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden.