Fiscale aftrekregeling Rijksmonumenten eindigt per 1 januari 2017
geschreven op 30-09-2016
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Fiscale aftrekregeling Rijksmonumenten eindigt per 1 januari 2017

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de fiscale regeling voor particuliere eigenaren voor aftrek van de onderhoudskosten van Rijksmonumentenpanden per 1 januari 2017 komt te vervallen. Vele landgoedeigenaren en monumenteneigenaren maken gebruik van deze persoonsgebonden fiscale aftrekpost.

Om monumenten-eigenaren niet in de financiële problemen te brengen, komt er voor de jaren 2018 en 2019 een overgangsregeling voor eigenaren die een “onomkeerbare financiële verplichting “zijn aangegaan voor 1 januari 2017. 

Het afschaffen van de regeling leidt tot een bezuiniging van 57 miljoen. Voor de overgangsjaren stelt de minister nog 32 miljoen beschikbaar. Daarna komt er een nieuwe regeling die nog verder uitgewerkt moet worden. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze een stuk soberder zijn. Eigenaren die in 2017 en 2018 regulier onderhoud/klein onderhoud laten doen komen straks in aanmerking voor 25% subsidie over maximaal € 10.000,- van de onderhoudskosten. Investeringen daarboven kunnen in de toekomst alleen gefinancierd worden met een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefonds-hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds.

Tips voor monumenten eigenaren:

- als u vergevorderde plannen heeft voor onderhoud aan uw rijksmonument en u wilt nog van de huidige regeling gebruik maken, zorg er dan voor dat u voor 1 januari dit goed heeft vastgelegd.
- dit kan door het aangaan van een onomkeerbare verplichting voor 1 januari 2017. 
- overleg met uw fiscalist en rentmeester.
- kijk op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed www.monumenten.nl 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de fiscale voordelen voor monumenten onderhoud? Neem dan contact op met ons kantoor.