Een blik naar de toekomst, met respect voor het verleden. De visie van het Landgoed Hagen/De Kelder
geschreven op 04-04-2019
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Een blik naar de toekomst, met respect voor het verleden. De visie van het Landgoed Hagen/De Kelder

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzitter van de stichting Beelaerts van Blokland Hagen, heeft onder grote belangstelling op 4 april j.l. de visie van Landgoed Hagen/De Kelder overhandigd aan de wethouders Ingrid Lambregts en Maureen Sluiter van de gemeente Doetinchem. 

De stichting werkt aan een nieuwe toekomst voor Kasteel De Kelder. De exploitatie van De Kelder is momenteel verliesgevend, mede door de hoge onderhoudskosten van de vele monumenten. De stichting wil met een blik op de toekomst het landgoed revitaliseren en weer gezond maken.

Het kasteel is al eeuwenlang verbonden aan Doetinchem. Bouwtechnisch onderzoek schat het bouwjaar van de havezate op het begin van de 16e eeuw. Toentertijd bestond het kasteel uit twee vleugels, de zogenaamde beuken. Helaas ging de achtergelegen beuk al in de 17e eeuw verloren in een brand. Door de eeuwen heen heeft het kasteel verschillende eigenaren en gebruikers gekend. Sinds enkele generaties is het complex in bezit van de familie Beelaerts van Blokland.

In 2007 heeft jonkheer Floris Beelaerts van Blokland de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen in het leven geroepen. De stichting is eigenaar van Kasteel De Kelder. Het stichtingsbestuur bestaat uit familieleden en externe deskundigen op het gebied van onder andere landgoedbeheer, financiën, monumentenzorg en natuurbeheer. Het is sinds het begin haar doel geweest om het voortbestaan van Kasteel De Kelder, haar bijgebouwen en gronden veilig te stellen, zodat buurtbewoners en bezoekers kunnen blijven genieten van de cultuur, de geschiedenis, de festiviteiten en het natuurschoon.

In de vorm van een stichting waarborgt het landgoed een blijvende meerwaarde voor recreatie en natuurschoon langs de stadsrand. Het draagt bovendien bij aan de historische verhaalvertelling van Doetinchem. Tegenwoordig worden er in het kasteel, de oranjerie en op het omliggende landgoed allerlei festiviteiten, bruiloften en bijeenkomsten gehouden. Een van de hoogtepunten is het Middeleeuws Festijn, waar jaarlijks vele honderden bezoekers op af komen.

Om het Kasteel en het landgoed te behouden dient er voor de toekomst een basis gelegd te worden voor duurzame instandhouding en een verdere verfraaiing van het landgoed. De stichting heeft al lange tijd de ambitie om de tweede beuk van het kasteel te herstellen, die eeuwen terug verloren ging in een brand. Naast het behoud en herstel van Kasteel De Kelder en de monumentale bijgebouwen, wil de stichting een bijdrage leveren aan de versterking en ontwikkeling van natuur en landschap op haar gronden.

Om de investeringen te bekostigen die nodig zijn voor de werkzaamheden, heeft de stichting het plan om enkele woonboerderijen te bouwen op haar gronden. Deze woningen kunnen vervolgens worden verkocht of verhuurd, waarna met de opbrengsten de landschapsontwikkelingen en de bouw van de tweede beuk kunnen worden gerealiseerd.

Realisatie van de plannen zal leiden tot de continuïteit van een uniek landgoed, en bovendien tot de verankering van de plaats Doetinchem met de Kruisbergse Bossen. De bouw van de woonboerderijen wordt gecombineerd met de aanleg van lanen, struwelen en bloemrijke weiden. Zo ontstaat een prachtig landschapsbeeld met een bijzondere woon- en wandelbeleving in landgoederenstijl. Het landgoed blijft zo de komende decennia de schakel tussen stad, natuur en geschiedenis.

De visie van Landgoed Hagen/Kasteel De Kelder is voor iedereen beschikbaar en kunt u hieronder downloaden. 

Met veel plezier hebben wij deze landgoedvisie gemaakt en wij zijn zeer verheugd dat het goed ontvangen is. Ook voor deze specialiteit als het maken van visies bent u bij ons aan het juiste adres!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Ontwikkelingsvisie van Landgoed Hagen/De Kelder? Neem dan contact op met ons kantoor.