CDA-fractie Voorst op werkbezoek landgoed ‘t Hartelaer
geschreven op 07-06-2021
door Pieter Witte
delen

CDA-fractie Voorst op werkbezoek landgoed ‘t Hartelaer

Jaap Borst en Jürgen Wolff van Wülfing van CDA-Voorst brachten dinsdagavond 7 juni een werkbezoek aan landgoed ‘t Hartelaer. De CDA-fractie wilde zich verder verdiepen in de gevolgen van het, door het College van B en W van de gemeente Voorst, weer uit de ijskast gehaalde plan om over het landgoed ‘t Hartelaer de Randweg Twello aan te leggen. De wandeling begon aan de rand van het landgoed, waar het gemeentebestuur in 2019 haar wandeling startte met de jury van de Internationale groencompetitie, Entente Florale Europa, de plek waar de gemeente de juryleden er toen van wisten te overtuigen, dat Voorst toch echt de groenste gemeente van Europa is. Met de Internationale prijs op zak, wil de gemeente nog geen twee jaar later een deel van het landgoed asfalteren. Over de desastreuze gevolgen voor natuur en landschap wordt met geen woord meer gerept door wethouder Van der Sleen. Het lijkt er op, dat het belangrijker gevonden wordt dat de weg er hoe dan ook komt. Wethouder Van der Sleen doet er in ieder geval alles aan om het plan er door heen te drukken; Het gemeente groen is blijkbaar niet meer zo belangrijk voor hem.

CDA-fractie Voorst op werkbezoek landgoed ‘t Hartelaer

De CDA-fractieleden maken zich daarentegen grote zorgen over de gevolgen voor natuur en landschap. Vele honderden kapitale beuken dreigen voor het asfalt te moeten wijken, evenals enkele bosjes en diverse natuurterreinen en wandelroutes worden afgesneden. In de lanen leven nu nog diverse vleermuissoorten en zijn diverse grote burchten van de das in de nabijheid aanwezig. Ook dreigen meerdere spoorwegovergangen op het landgoed afgesloten te worden voor o.a. wandelaars. ProRail wil alleen maar meewerken aan een viaduct onder het spoor bij ‘t Hartelaer als vele andere spoorwegovergangen worden afgesloten. De toegankelijkheid van het landgoed, zal daardoor op termijn ook een groot probleem worden. Niemand wil dat.

Tijdens het werkbezoek werd terecht de vraag gesteld of de aanleg van de weg wel nodig is en hiervoor een cultuurhistorisch waardevol landschap en kwetsbare flora en fauna opgeofferd mogen worden? Ook de miljoenen investering van de gemeente Voorst, die nodig is, werd ter discussie gesteld. Is het wel zo verstandig om zonder een gedegen onderzoek naar nut en noodzaak een dergelijke grote miljoeneninvestering te doen, terwijl de gemeente Voorst het water aan de lippen staat en niet of nauwelijks in staat is de komende jaren aan haar financiële verplichtingen te voldoen?

CDA-fractie Voorst op werkbezoek landgoed ‘t Hartelaer

De  CDA-bestuurders zijn kritisch ten aanzien van het plan van de gemeente en zullen nog de nodige vragen stellen hierover. Dit geeft hoop. Laten we maar hopen dat het CDA - Gemeente Belangen en D66 - er van kunnen overtuigen, dat het plan beter van tafel kan worden gehaald, zodat het landgoed en haar natuur en landschapsschoon schoonheid kan blijven behouden en voor een ieder beschikbaar blijft.

Pieter Witte
Rentmeester landgoed ‘t Hartelaer

CDA-fractie Voorst op werkbezoek landgoed ‘t Hartelaer

Meer informatie?

  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor