Beleggen in landbouwgrond weer in trek!
geschreven op 20-12-2016
categorie Kantoornieuws
door Pieter
delen

Beleggen in landbouwgrond weer in trek!

Grote institutionele beleggers en fondsen beleggen weer actief in landbouwgronden. Tegelijkertijd zijn de banken minder scheutig met het verstrekken van leningen aan o.a. melkveehouders. Boeren kiezen steeds meer voor andere financieringsvormen en kopen extra landbouwgrond met behulp van beleggers voor de gewenste uitbreidingen.

ASR en Fagoed bezitten veel landbouwgronden in Nederland, die in erfpacht zijn uitgegeven. Rendementen van 3% worden daarbij nagestreefd. Beleggen in landbouwgrond wordt als een veilige belegging gezien en waardevast. Het korte termijn rendement is misschien wel laag, maar het lange termijn rendement lijkt gunstig als gevolg van grondwaarde stijgingen. Er wordt vooral belegd in kwalitatief hoogwaardige landbouwgebieden in kavels van 5 hectare tot wel 50 hectare en als het even kan rond steden en dorpen met het oog op strategische ligging voor de langere termijn. Bij de aankopen wordt tevens gekeken naar de kavelvorm, de ontsluiting, de waterhuishouding en grondsoort.

De laatste tijd is ook vanuit de hoek van een aantal grote fondsen extra belangstelling voor aankoop van landbouwgronden. Zo heeft het Oranje Fonds onlangs enige honderden hectares verworven en in erfpacht uitgegeven aan boeren. Ook andere fondsen, zoals pensioenfondsen, staan klaar om in landbouwgrond te gaan beleggen.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid beleggen
Naast het rendement in harde euro's, speelt ook het maatschappelijk rendement bij beleggers steeds vaker een rol. Beleggingsfonden hebben tegenwoordig ook een maatschappelijk verantwoordelijkheid. Er is meer belangstelling voor beleggingen in landbouwgronden ten behoeve van de biologische landbouw, waarbij het versterken van biodiversiteit en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw meer aandacht krijgen. Een rendement van 1 à 1,5% is tegenwoordig ook bespreekbaar, mits er ook positieve effecten zijn voor natuur en landschap.
 
Door de moderne landbouwmethoden en toenemende schaalvergroting verdwijnen flora en fauna in een rap tempo. Ook ons landschap om ons heen kwijnt weg. Beleggingsfondsen en grote institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol van spelen bij het behoud van bijvoorbeeld de weidevogels en onze mooie oude cultuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld het Maasheggengebied in Brabant of het coulisselandschap in de Achterhoek, door gericht gronden te kopen en deze te verpachten aan boeren die deze verantwoord beboeren en oog hebben voor natuur en landschap.

Ons kantoor helpt diverse stichtingen en partijen bij het verwerven van landbouwgronden, waarbij niet alleen het korte termijn rendement belangrijk is, maar ook het maatschappelijk rendement. Zo kopen wij bijvoorbeeld gericht landbouwgronden aan binnen de door de overheid aangewezen nationale landschapsparken. In die gebieden worden eerst landschappelijke waarden en de natuur hersteld en vervolgens de landbouwgronden verpacht aan boeren die voorstander zijn van natuurinclusieve landbouw.

Meer informatie?

Wilt u in landbouwgrond investeren? Neem dan contact op met ons kantoor.