Activiteiten in en om de gemeente Bronckhorst
geschreven op 22-06-2021
door M. van Galen
delen

Activiteiten in en om de gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is rijk aan landgoederen en historische buitenplaatsen.
Een historische buitenplaats bestaat uit een monumentaal Huis met bijgebouwen die een samenhangend geheel vormen met de omliggende tuin of park. 

Een groot aantal van deze historische buitenplaatsen in de gemeente Bronckhorst heeft zich verenigd in het Bronckhorster Kroonjuwelen Beraad (BKB).
Eigenaren en rentmeesters van deze buitenplaatsen komen periodiek bijeen om te praten over gezamenlijke problematiek en kansen, en treden waar nodig gezamenlijk naar buiten.
Het BKB beoogt alleen een platform te zijn, en kent daarom geen verenigings- of stichtingsvorm.

Om de bijeenkomsten vorm te geven wordt er uit het midden van de eigenaren en rentmeesters een voorzitter en secretaris gekozen die de bijeenkomsten coördineert en voorzit.
Ons kantoor voert het beheer van een van de aangesloten buitenplaatsen en sinds januari 2021 is Martin van Galen gevraagd voor om voor een periode van twee jaar het voorzitterschap van he BKB op zich te nemen.

Op dit moment is de droogteproblematiek een belangrijk onderwerp waarmee alle buitenplaatsen te maken hebben. Regelmatig vindt er overleg plaats met het waterschap, die de samenwerking zoekt met het BKB in het project “Baakse Beek/Veengoot”.

Ook de gemeente Bronckhorst is actief betrokken bij het BKB en is als toehoorder aanwezig bij de bijeenkomsten.

De contacten met de verantwoordelijk ambtenaren binnen waterschap en gemeente zijn goed en constructief, maar waar nodig schuwt het BKB niet van zich te laten horen als er door (lokale) overheden maatregelen genomen worden die de buitenplaatsen schaden of belemmeren in de ontwikkeling.

Ook buiten de gemeente Bronckhorst is ons kantoor actief.
Al vele jaren voeren wij het beheer voor de stichting Beelaerts van Blokland Hagen, eigenaar van onder andere Kasteel de Kelder in Doetinchem.
De stichting heeft hierbij goed contact met Het Geldersch Landschap, eigenaar van het omliggende Landgoed Hagen.
Geldersch Landschap is bezig met het vernieuwen van laanbomen om Kasteel de Kelder, wat zeker de eerste jaren een ingrijpende verandering van het landschap geeft.
Geldersch Landschap heeft met de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen en omwonenden hierin de dialoog gezocht waardoor de ingrijpende maatregelen zonder weerstand zijn uitgevoerd.
Er is zelfs vanuit de buurt een inzamelingsactie opgezet om bij te dragen aan de kosten voor de nieuwe aanplant van de laanbomen.  De stichting was een van deze sponsoren.
Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen terreineigenaar en omwonenden.
In het magazine van het Geldersch Landschap is hieraan een artikel gewijd die u bijgaand aantreft. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor.