Ruimtelijke ontwikkeling

Witte Rentmeesters en Makelaars bezit uitgebreide expertise op het gebied van de hiervoor benodigde, veelal ingewikkelde regelgeving en procedures. Daarbij gaat het vaak niet alleen om de Wet ruimtelijke ordening zelf, maar ook om wet- en regelgeving die daarmee raakvlakken heeft.

Voor veel zaken is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een vergunning of toestemming nodig. U kunt daarbij denken aan de verbouwing van een woning, maar bijvoorbeeld ook aan de aanleg van een uitweg, afgraven van grond voor natuurontwikkeling en het oprichten of wijzigen van agrarische bedrijven. Vooral het herbestemmen van vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied vraagt om een zorgvuldige planvorming.

Naar mobiele navigatie