Kolholsterweg

Kolholsterweg

Zijldijk

Kolholsterweg

Diverse percelen landbouwgrond in het buitengebied van Zijldijk, kadastraal bekend gemeente 't Zandt, sectie A, nummers 2080, 2149, 2231 en gemeente Bierum, sectie K, nummers 138, 141, 335, 344, 345, 346, 347 met een grootte van 41.

77.65 hectare.

De percelen zijn op dit moment in gebruik als bouwland. De grond is ontsloten via de Kolhorsterweg te Zijldijk. De grond bestaat uit zware klei en een grondwatertrap VI (GHG 40-80 cm en GLG > 120 cm).

Bestemmingen:
- Enkelbestemming: "Agrarisch"
- Dubbelbestemming: "Waarde - ruimtelijke kwaliteit"

Bijzonderheden:
- Er is een erfdienstbaarheid vastgelegd voor een recht van overpad. De landbouwontsluiting geldt voor het pad met kadastrale nummer: 2231.
- De jacht is verpacht;
- Er geldt een zakelijkrecht van Tennet in verband met de 380 kv hoogspannigsleiding op het perceel: 141. Er is geen inkomenscompensatie voor de koper.
- De gronden zijn verpacht: € 25.766,- (excl. 50% waterschapslasten)
- Aanvaarding in overleg.

Volledige omschrijving

Kenmerken

Type object
 
Soort woning
 
Soort woning
 
Woning kenmerk
 
Bouwvorm
 

Overdracht

Straat
Kolholsterweg
Postcode
Plaats
Zijldijk
Alle kenmerken
Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken is JavaScript ondersteuning vereist.
Naar mobiele navigatie