Quickscan nieuwe landgoederen

Een landgoed wordt vaak geassocieerd met oude landschappen, oude families en veel historie. Dat deze beelden niet altijd hoeven te kloppen blijkt uit het grote aantal nieuwe landgoederen dat de afgelopen jaren in Nederland is ontstaan.

Het Streekplan 2005 van de Provincie Gelderland, zoals vastgesteld door de Provinciale Staten op 29 juni 2005, biedt de mogelijkheid nieuwe landgoederen aan te leggen. Hiermee stimuleert de provincie particulieren bij de ontwikkeling en het duurzaam beheren van nieuwe natuurterreinen. Bij de ontwikkeling van 5 hectare aan nieuwe houtopstanden of natuurterreinen is het mogelijk een woonhuis te realiseren. Tevens heeft de provincie de lokale overheden de mogelijkheid geboden dit beleid verder te verfijnen.

Het realiseren van een nieuw landgoed is een lang en complex proces waar vele partijen bij betrokken zijn. Witte Rentmeesters en Makelaars kan voor u een quickscan uitvoeren om de haalbaarheid van een nieuw landgoed in te schatten. Dit plan is een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van deze regelingen om de ontwikkeling van een nieuwe woningbouwkavel en de realisatie van nieuw natuurschoon mogelijk te maken. 

In dit plan worden het beleidsmatige kader en de daaraan gerelateerde randvoorwaarden en criteria beschreven. Door de vergelijking van deze kaders met de huidige situatie en de aanwezige mogelijkheden zal vervolgens worden bekeken of het initiatief beleidstechnisch en financieel perspectief biedt. In een later stadium kan deze quickscan de basis bieden voor het overleg met de beleidsmatige omgeving.

Naast het uitvoeren van de quickscan begeleiden wij het gehele proces vanaf het idee tot aan de uitvoering.  

Naar mobiele navigatie