Planschade

Het doel van een bestemmingsplan is om de ruimte te ordenen.

Een bestemmingsplan geeft duidelijkheid en dat is een zaak van algemeen belang. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld bij u in de buurt een bestemmingsplan wordt herzien en dat u schade ondervindt door het nieuwe bestemmingsplan. Die schade kan direct zijn, bijvoorbeeld door een verlaging van de opgenomen bouwhoogte van uw perceel in het bestemmingsplan. De schade kan ook een indirecte oorzaak hebben, doordat bijvoorbeeld de bestemming nadelig verandert op het belendende perceel. Dat soort schade wordt planschade genoemd. 

U kunt deze planschade claimen bij het college van B&W van de gemeente waarbinnen het bestemmingsplan valt. Deze schade wordt onder bepaalde omstandigheden vergoed door de gemeente. Witte Rentmeesters en Makelaars kan u bijstaan in deze procedure. 

Naar mobiele navigatie