Pacht- en erfpachtzaken

De pachtwet is voor velen een ingewikkelde wet. De belangen voor verpachter en pachter zijn daarentegen vaak zeer groot. Ook in financiële zin.

Vrije grond vertegenwoordigt een veel hogere vermogenswaarde dan verpachte grond. Daarnaast is er vaak ook nog sprake van allerlei productierechten (melkquota, suikerbietenquota, mestrechten) welke aan de grond gekoppeld zijn en waarop pachters en verpachters aanspraken maken. Gezien de grote belangen treden er nogal eens conflicten op tussen partijen. Een extern advies of hulp bij het vinden van oplossingen kan dan uitkomst bieden.

Ook erfpacht kent de nodige haken en ogen. Wij kunnen opdrachtgevers adviseren over erfpachtzaken, zoals de contractinhoud, indexeringsmethodieken en erfpachtconflicten. Wij beperken ons daarbij uitsluitend tot erfpachtzaken in het landelijk gebied.

Naar mobiele navigatie