Onteigeningen

Vele honderden hectares landbouwgrond voor industrie en woningbouw hebben wij decennia voor onze relaties verkocht. De bemiddeling, in combinatie met deskundig advies, staat daarbij centraal.

Met name in het knooppunt Arnhem-Nijmegen zijn wij sterk vertegenwoordigd bij opdrachten die te maken hebben met de verkoop van landbouwgronden, boerderijen en woningen welke dienen te wijken voor woningbouw, industrie, natuurontwikkeling en infrastructurele werken. 

Witte Rentmeesters en Makelaars kan bogen op een grote expertise op dit terrein. We brengen de juridische achtergronden in beeld en voeren de onderhandelingen met overheid en projectontwikkelaars. Tevens stellen wij planschadetaxaties op en helpen wij bij agrarische bedrijfsverplaatsingen.

Begeleiding van gerechtelijke procedures met het oog op onteigening en planschades behoort eveneens tot het werkgebied. Vele agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren hebben al gebruik gemaakt van onze diensten op het gebied van onteigening.  

Naar mobiele navigatie