Witte Rentmeesters en Makelaars

Roden

Mensingheweg 

€ 1.615.000 Kosten koper

Verkocht! Perceel te Roden

Kenmerken

 • Status
  Verkocht
 • Type object
  Lossegrond
 • Vraagprijs
  € 1.615.000 Kosten koper
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
 • Lees meer
+7

Mensingheweg 

Bekijk alle foto's

Verkocht! Perceel te Roden
Vraagprijs
€ 1.615.000
Kosten koper

Een complex van landbouw- en bosgronden in het buitengebied van Roden, kadastraal bekend gemeente Roden, sectie O, nummers 54 / 55 / 76 / 568, met een gezamenlijke grootte van 28.47.45 hectare. Het complex bestaat uit circa 26.14.95 ha landbouwgrond, momenteel in gebruik als grasland en geschikt voor het houden van paarden. De overige oppervlakte bestaat bos, houtsingels en poelen. Per 1 januari 2022 is het complex volledig vrij van pacht.

De gronden zijn te classificeren als zandgrond en hebben de grondwatertrap V (GHG < 40 cm en GLG > 120 cm) of VI (GHG = 40 – 80 cm en GLG >120 cm). De graslanden direct gelegen aan de beek Peizerdiep betreffen zandgronden met een moerige toplaag en hebben overwegend de grondwatertrap III (GHG < 40 cm en GLG = 80 – 120 cm).

Bestemming:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2
Dubbelbestemming Waarde – Beekdal
Dubbelbestemming Leiding - Gas

Bijzonderheden
- Alle gronden zijn vrij van pacht.
- Betalingsrechten: niet van toepassing.
- De vraagprijs van de landbouwgrond is inclusief de aanwezige omheining.
- Met betrekking tot de koop van het perceel agrarische grond Roden O 568 wordt in de akte van levering een meerwaarde clausule opgenomen voor een termijn van 15 jaar, dat wanneer de grond een meerwaarde verkrijgt op grond op grond van een bestemmingswijziging, omgevingsvergunning of andere planologische procedure, deze meerwaarde boven de huidige waarde alsnog wordt verrekend met de verkoper voor ieder de helft.
- Perceel Roden O 568 maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Gangbaar agrarisch gebruik is toegestaan.
- Op perceel Roden O 55 rust een Opstalrecht Nutsvoorzieningen, ten name van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en ten name van EBN B.V.
 • Status
  Verkocht
 • Type object
  Lossegrond
 • Vraagprijs
  € 1.615.000 Kosten koper
 • Bouwvorm
  Niet van toepassing
Bekijk alle foto's
Bekijk alle foto's